Engineered For Your Success
Głębokość jeziorka
Głębokość jeziorka

Głębokość jeziorka w urządzeniach firmy Flottweg

Głębokość jeziorka dekantera firmy Flottweg decyduje o czasie utrzymywania cieczy w dekanterze (długość odcinka oczyszczania i odcinka suszenia). Głębokość jeziorka jest decydująca dla długości strefy oczyszczania lub strefy suszenia. Głębokość jeziorka reguluje się poprzez zmianę ustawienia płyt spiętrzających (gdy urządzenie nie pracuje) i/lub zmianę ustawienia tarczy skórującej (podczas pracy urządzenia).

Głębokość jeziorka umożliwia wydajniejsze odwodnienie fazy stałej. Daje to lepszy efekt końcowy. Głębokość jeziorka umożliwia wydajniejsze odwodnienie fazy stałej. Daje to lepszy efekt końcowy.

Zasada działania głębokości jeziorka przy regulacji ze strefą suszenia (jeziorko płaskie)

Ustawiona średnica płyty spiętrzającej dw jest większa od średnicy wychodu fazy stałej d. W stożku powstaje dzięki temu strefa, w której faza stała jest przesuwana przez suchy stożek (strefa suszenia). Strefa oczyszczania skraca się o długość strefy suszenia.

Zasada działania głębokości jeziorka przy regulacji bez strefy suszenia (jeziorko głębokie)

Średnica płyty spiętrzającej dw jest równa średnicy wychodu fazy stałej d. Pozwala to na ominięcie strefy suszenia, przy czym strefa oczyszczania ma maksymalną długość.

Głębokość jeziorka w urządzeniach

Wraz ze zwiększającą się głębokością jeziorka (jeziorko głębokie) zwiększa się objętość cieczy, a tym samym teoretyczna długość przebywania cieczy w dekanterze. Zwiększa się dokładność oczyszczania. Z drugiej strony jednak skraca się odcinek suszenia w stożku bębna dekantera. Wskutek tego skraca się czas utrzymywania fazy stałej w strefie poza cieczą.

Wyprowadzona faza stała jest dlatego bardziej wilgotna, co zmniejsza wydajność maszyny w zakresie odwadniania. Głębokość jeziorka w urządzeniach firmy Flottweg jest optymalnie ustawiona odpowiednio do zastosowania lub planowanego efektu oddzielania i dzięki temu jest dostosowana do potrzeb i życzeń klienta.

Głębokość jeziorka w urządzeniach firmy Flottweg oraz jej zalety

  • Głębokość jeziorka umożliwia większe odwodnienie fazy stałej, co poprawia efekt.
  • Dokładniejsze oczyszczanie, co zwiększa zawartość suchej masy w fazie stałej
  • Możliwość bezpośredniego oddziaływania na oddzielanie poprzez zmianę głębokości jeziorka -> optymalizacja procesu oddzielania
  • Optymalne dostosowanie do wymogów klienta w celu uzyskania najlepszego efektu
Inne właściwości dekanterów
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide