Engineered For Your Success
Motice
Motice

Moduł Motice marki Flottweg – system monitorowania stanu wirówek dekantacyjnych

Zużycie podzespołów jest poważnym wyzwaniem dla wielu producentów. Zbyt wczesna wymiana powoduje utratę przydatności sprawnej części, ale spóźnienie wymiany może mieć katastrofalne konsekwencje. Monitorowanie elementów zużywających się w wirówkach dekantacyjnych umożliwia zoptymalizowanie konserwacji. Monitorując i analizując stan łożysk bębna wirówek dekantacyjnych, moduł Motice marki Flottweg zapobiega uszkodzeniom łożysk. Monitorowanie zużycia łożysk bębna pozwala wykryć wszelkie uszkodzenia na dostatecznie wczesnym etapie. Przekłada się to na ograniczenie kosztów konserwacji, maksymalizację wydajności oraz wydłużenie żywotności maszyny.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia wydajności wirówek dekantacyjnych mają duże prędkości pracy i obciążenia bębna. Osiągnięcie zadowalającego poziomu wydajności stanowi duże wyzwanie dla łożysk bębna. Ich ciągłe obciążenie może spowodować odkształcenie, a w konsekwencji przedwczesne uszkodzenie i nieplanowane przestoje. Moduł Motice zapewnia nieprzerwane monitorowanie stanu łożysk. Odczyty drgań umożliwiają analizę stanu łożysk i eliminowanie wszelkich awarii, zanim doprowadzą one do poważnych uszkodzeń.

Ochrona wirówek dekantacyjnych przed awariami

Łożyska bębna mają kluczowe znaczenie dla optymalnej wydajności wirówki dekantacyjnej. Na ogół operatorzy nie są w pełni świadomi ich zużycia, ale dzięki modułowi Motice marki Flottweg zyskują możliwość precyzyjnego monitorowania ich stanu. Ciągłe monitorowanie w oparciu o elektronikę pomiarową marki Siemens daje możliwość natychmiastowego wykrycia wszelkich odchyleń. Wraz z konceptualizacją problemu wysyłane jest natychmiastowe ostrzeżenie. Po uzyskaniu zgody klienta firma Flottweg może sięgnąć do danych dotyczących łożysk za pośrednictwem systemu zdalnej diagnostyki, aby dostarczyć klientowi raport o stanie łożysk, na podstawie którego operator może zaplanować konserwację zapobiegawczą.

 • Ciągłe monitorowanie łożysk bębna
 • Wszelkie wykryte zmiany stanu łożysk są sygnalizowane w skonceptualizowanej postaci.
 • Zdalna diagnostyka w oparciu o rozwiązanie marki Flottweg
 • Konserwacja zapobiegawcza i serwisowanie wirówek dekantacyjnych

Obniżenie kosztów konserwacji

Skonceptualizowane sygnały są poddawane ewaluacji, na podstawie której podejmowane są decyzje dotyczące konserwacji i serwisu. Monitorowaniu stanu przez moduł Motice towarzyszy ewaluacja istotnych wartości, takich jak prędkość, typ łożyska oraz wartości graniczne. Analiza tych danych pozwala wykryć potencjalne nieprawidłowości, takie jak brak smaru, zanieczyszczenie i korozja łożyska. W przypadku wykrycia nieprawidłowości możliwe jest szybkie ustalenie pozostałego czasu bezpiecznej pracy. Można również określić wymagania w zakresie konserwacji wraz z ostrzeżeniami o zbliżających się terminach. Przynosi to poprawę wydajności konserwacji i przeglądów oraz zmniejsza ryzyko potencjalnych usterek i awarii, co przekłada się na wzrost dostępności maszyny.

 • Większa efektywność kosztowa konserwacji i przeglądów
 • Rzadsze i krótsze przestoje
 • Precyzyjna diagnostyka usterek i komunikaty ostrzegawcze
 • Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie prac konserwacyjnych

Większa wydajność produkcji

Jeśli zużycie łożysk bębna nie zostanie natychmiast wykryte i wyeliminowane, może dojść do ich uszkodzenia, a w konsekwencji do poważnej awarii wirówki dekantacyjnej. Może to spowodować zatrzymanie funkcjonowania zakładu, czemu towarzyszyć będzie utrata produkcji i czasu oraz zakłócenie harmonogramów dostaw. System monitorowania stanu marki Flottweg śledzi w sposób ciągły stan łożyska i natychmiast ostrzega operatorów o wykrytych odchyleniach. Operatorzy mogą następnie uzyskać zdalny wgląd do raportu diagnostycznego, aby ocenić sytuację (firma Flottweg ma dostęp do danych wyłącznie za zgodą klienta). Możliwe jest zaplanowanie prac konserwacyjnych lub napraw, uniknięcie zbędnych przestojów oraz zwiększenie dostępności maszyn i wydajności produkcji.

 • Ryzyko awarii i usterek ulega zminimalizowaniu.
 • Bezpieczny proces produkcji: Większa dostępność maszyny
 • Konserwacja zapobiegawcza

Łatwa modernizacja

System monitorowania stanu marki Flottweg natychmiast wykrywa bieżący stan łożysk bębna niezależnie od tego, czy jest zainstalowany w nowej, czy zmodernizowanej maszynie. Zebrane dane i wykresy trendów są przechowywane z gwarancją bezpieczeństwa przez okres do dziesięciu lat. Firma Flottweg ma dostęp do danych wyłącznie za zgodą klienta. Moduł Motice nie wymaga dodatkowych licencji ani oprogramowania i może być użytkowany całkowicie autonomicznie.

 • Natychmiastowa analiza stanu łożysk
 • Brak dodatkowych kosztów zakupu licencji i oprogramowania
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych i autonomia użytkowania
 • Łatwa integracja z istniejącymi procesami i maszynami

Większa wydajność produkcji dzięki modułowi Morice marki Flottweg

System monitorowania stanu marki Flottweg dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat stanu łożysk bębna w zarówno nowych, jak i istniejących maszynach. Konserwacja zapobiegawcza w oparciu o wskazania modułu Motice przynosi wzrost wydajności i produkcji.

Więcej informacji na temat konserwacji zapobiegawczej w oparciu o monitorowanie stanu i jej wpływu na wydajność maszynymożna znaleźć w rozmowie z Frankiem Ebertem, inżynierem ds.  rozwoju systemów mechatronicznych w Flottweg SE.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o module Motice?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide