Engineered For Your Success
Flottweg Decanters for sewage sludge treatment

Wirówki dekantacyjne do obróbki osadu ściekowego

Czysta woda staje się coraz cenniejszym surowcem, dlatego znaczenie oczyszczania ścieków komunalnych stale rośnie. Aby utrzymać czystość gleby i wody, osady produkowane w wyniku obróbki wody pitnej i oczyszczania ścieków muszą być jak najskuteczniej rozdzielone. Wirówki przemysłowe są obecnie uważane za najnowocześniejsze rozwiązanie do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych. Są one ekonomiczne, energooszczędne i wydajne.

Specjalnie opracowane wirówki do osadu ściekowego do specjalnych wymagań oczyszczalni ścieków

zagęszczaniu osadu ściekowego. Znamy szczególne wymagania w zakresie oczyszczalni ścieków i gospodarki wodnej.

Dzięki wirówkom dekantacyjnym z serii C firma Flottweg opracowała wydajne wirówki specjalnie do oczyszczania ścieków. Skuteczne odwadnianie i zagęszczanie osadu ściekowego można osiągnąć tylko dzięki specjalnym właściwościom bębna, przekładni i systemu sterowania. Zapewnia to maksymalnie odwodniony i zagęszczony osad ściekowy.

Najnowsza seria wirówek opracowana przez firmę Flottweg jest również wykorzystywana do oczyszczania ścieków. System Xelletor rewolucjonizuje odwadnianie osadu ściekowego. Jest to możliwe dzięki ślimakowi bez korpusu ślimaka. Skorzystaj z dodatkowej wydajności przy niższym zużyciu.

Większa wydajność przy obróbce osadu ściekowego

Najważniejszym celem odwadniania jest maksymalne zmniejszenie objętości osadu ściekowego. Każdy bowiem ułamek procenta suchej masy więcej w osadzie obniża koszty utylizacji osadu. Dekantery odwadniające z serii C i X obniżają koszty eksploatacji i zużycie energii oraz pozwalają uzyskać wysoką zawartość suchej masy.

W procesie zagęszczania szczególnie ważny jest wysoki stopień oddzielenia mechanicznego oraz niewielkie zapotrzebowanie polimeru. Obydwa te czynniki odciążają dalszy proces i polepszają ogólną wydajność oczyszczalni ścieków. Dekantery firmy Flottweg do zagęszczania osadów koncentrują zawartość suchej masy osadu ściekowego do kilku procent.

Dzięki naszym wirówkom dekantacyjnym możliwe jest również optymalne zagęszczanie osadu za pomocą środka koagulującego na bazie polimeru skrobiowego. Polimer skrobiowy jest w znacznym stopniu rozkładalny, zaś dzięki naszym dekanterom możliwe jest uzyskanie bardzo dobrych wartości.

Mniej osadu wodociągowego i niższe koszty

Osad wodociągowy powstaje podczas przeróbki wody pitnej. W celu zmniejszenia kosztów transportu i składowania powstałego osadu stosuje się wirówki dekantacyjne. Zwiększają one zawartość suchej masy i jednocześnie zmniejszają zapotrzebowanie na polimer.

Dekantery firmy Flottweg są stosowane na całym świecie w oczyszczalniach ścieków

Na całym świecie liczne dekantery znajdują różne zastosowanie w związku z oczyszczaniem ścieków. Znani klienci – oczyszczalnie ścieków na całym świecie – są bardzo zadowoleni z naszych rozwiązań i mogli znacznie zredukować koszty eksploatacji.

Flottweg – dostępny na całym świecie

Dzięki naszym licznym oddziałom i firmom usługowym na całym świecie jesteśmy zawsze dostępni na miejscu. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w obróbce osadu ściekowego. Skontaktuj się z nami!

Broszury do pobrania