Engineered For Your Success
wasserwerksschlamm-2.jpg

Wirówki
do osadu
ściekowego

Większa efektywność obróbki osadu ściekowego

Czysta woda staje się coraz cenniejszym surowcem, co oznacza też ciągły wzrost znaczenia oczyszczania ścieków komunalnych. Warunkiem utrzymania czystości gleby i wód powierzchniowych jest jak najskuteczniejsze oddzielanie osadów powstających podczas uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków. Wirówki przemysłowe stanowią obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie do odwadniania i zagęszczania osadu ściekowego. Są ekonomiczne, energooszczędne i skuteczne.

Firma Flottweg posiada 50 lat doświadczenia w dziedzinie odwadniania i zagęszczania osadu ściekowego. Znamy szczególne wyzwania stojące przed oczyszczalniami i gospodarką wodną.

Opracowane we własnym zakresie wirówki do osadu ściekowego przeznaczone specjalnie dla oczyszczalni

Głównym celem odwadniania jest maksymalne zredukowanie objętości osadu ściekowego. Każdy ułamek procenta masy suchej w osadzie podnosi bowiem koszty utylizacji osadu. Dekantery odwadniające serii C i serii X obniżają koszty eksploatacji i zużycie energii oraz pozwalają uzyskać wyższą zawartość suchej masy.

Podczas zagęszczania niezwykle ważny jest wysoki wskaźnik separacji i niskie zużycie polimeru. Oba te czynniki przynoszą korzyści w dalszych procesach i podnoszą ogólną sprawność oczyszczalni. Dekantery firmy Flottweg do zagęszczania osadu silnie koncentrują zawartość suchej masy osadu ściekowego.

Nasze wirówki dekantacyjne umożliwiają także optymalne zagęszczanie osadu za pomocą flokulantów na bazie polimeru skrobiowego. Polimer skrobiowy podlega w dużym stopniu biodegradacji, a w naszych dekanterach pozwala uzyskać bardzo dobre wskaźniki.

Odpadem procesów uzdatniania wody pitnej jest osad wodociągowy. Skutecznym rozwiązaniem przyczyniającym się do redukcji kosztów wywożenia i składowania powstającego osadu są wirówki dekantacyjne. Zwiększają one zawartość suchej masy, zmniejszając równocześnie zużycie polimerów.

Flottweg – światowy zasięg

Na całym świecie używa się wirówek do najróżniejszych zastosowań w oczyszczalniach ścieków.

Dzięki dużej liczbie oddziałów i serwisów dysponujemy ogólnoświatowym zasięgiem. Warto skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w obróbce osadu ściekowego. Zapraszamy do kontaktu!

Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji

W oczyszczalni Greenway w procesie odwadniania osadu ściekowego prasy taśmowe zastąpiono wirówkami dekantacyjnymi. Odpowiedź na pytanie dlaczego i z jakimi wynikami znajduje się w tym filmie.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do obróbki osadu ściekowego?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide