Engineered For Your Success
Sito bębnowe Flottweg.

Sito bębnowe

Flottweg Separation Technology Sito bębnowe Flottweg (BSF)

Sita bębnowe mają następujące zastosowanie:

  • Statyczne oddzielanie fazy stałej i ciekłej
  • Odwadnianie substancji o wysokiej lepkości
  • Oddzielanie skrobi i glutenu
  • Wstępne odwadnianie glutenu pszennego

Sita bębnowe Flottweg (BSF) Zasada działania

Sito bębnowe funkcjonuje według prostej zasady: Sito jest zamontowane na metalowych prętach profilowych, których krawędzie ułożone są w kierunku przepływu substancji. Powoduje to zsunięcie fazy stałej pod wpływem siły ciężkości. Jednocześnie ciecz przepływa przez sito. Na końcu sita bębnowego kolektor wychwytuje oddzielone substancje.

Zalety sita bębnowego Flottweg Engineered For Your Success

  • Optymalne podawanie produktu pod ciśnieniem
  • Zamknięta obudowa
  • Dysze myjące służą do mycia fazy stałej
  • Łatwa konserwacja
  • Łatwość czyszczenia sita bębnowego
  • Możliwość czyszczenia CIP (Cleaning In Place)
Sito bębnowe firmy Flottweg.

Sito bębnowe firmy Flottweg. 

Sito bębnowe firmy Flottweg.

Sito bębnowe firmy Flottweg.