Engineered For Your Success
Flottweg Decanter Functionality

Technika wirówek dekantacyjnych

Dopływ

Przez usytuowaną centralnie rurę wlotową odwirowywane medium zostaje wprowadzone do komory wlotowej ślimaka. Stamtąd, po niewielkim przyspieszeniu wstępnym (w kierunku obwodowym), medium przedostaje się przez otwory rozprowadzające do bębna.

Dopływ

BęBen

Ma on kształt cylindryczno-stożkowy i wiruje z prędkością obrotową, dopasowaną do każdorazowego zadania. W bębnie medium odwirowywane uzyskuje pełną prędkość obwodową i układa się jako cylindryczny pierścień na płaszczu bębna. Faza stała zawarta w medium odwirowywanym osadza się, pod wpływem siły odśrodkowej, na ścianie bębna. Długość części cylindrycznej bębna oraz kąt rozwarcia części stożkowej bębna mogą być przy produkcji dopasowane do każdorazowego zadania oddzielania.

BęBen

Ślimak

Ślimak obraca się z niewielką różnicową prędkością obrotową względem bębna i przesuwa osadzoną na płaszczu bębna fazę stałą w kierunku przewężonego stożkowo końca bębna. Różnicowa prędkość obrotowa decyduje o czasie przebywania fazy stałej w bębnie. Czas przebywania jest między innymi miarodajny dla uzyskiwanej zawartości suchej masy i może być, przez zmianę różnicowej prędkości obrotowej, optymalnie dopasowany do każdorazowego zadania oddzielania. Przez prostą wymianę ślimaka lub bezproblemowe przezbrojenie, wirówki Flottweg Decanter mogą być później dodatkowo dopasowane do zmienionych wymogów. W ten sposób istnieje zawsze możliwość wyboru między ślimakami o różnym skoku oraz ślimakami o uzwojeniu jednokrotnym i wielokrotnym.

Ślimak

Wychód fazy stałej

Faza stała o żądanej zawartości suchej masy jest wyrzucana przez otwory wylotowe znajdujące się na stożkowym końcu bębna, do kanału fazy stałej i stamtąd jest ona odprowadzana grawitacyjne w dół.

Wychód fazy stałej

Przelewowa

Sklarowana ciecz przepływa w stronę cylindrycznego końca bębna i stamtąd wypływa na zewnątrz przez otwory w pokrywie bębna. W otworach tych znajdują się bardzo dokładnie nastawiane płytki spiętrzające, za pomocą których można nastawiać głębokość jeziorka cieczy w bębnie. Ciecz jest zbierana w obudowie odcieku, skąd zostaje bezciśnieniowo odprowadzona.

Przelewowa

Tarcza skórująca

Alternatywnie sklarowana ciecz może również być wyprowadzona za pomocą tarczy skórującej i w zamkniętym układzie odprowadzona z bębna pod ciśnieniem. Dzięki temu można zaoszczędzić stosowanej z reguły w takich przypadkach pompy. Dalej rozwinięty wariant, nastawna tarcza skórująca, umożliwia bezstopniowe regulowanie głębokości jeziorka cieczy podczas pracy maszyny, a tym samym szybkie i dokładne dopasowanie do zmienionych warunków, bez konieczności zatrzymywania wirówki Flottweg i wyłączania jej z eksploatacji.

Tarcza skórująca