Engineered For Your Success
startseite-stage2.jpg

Sposób
działania
wirówki
dekantacyjnej

Dekanter można potraktować jak zbiornik osadowy obracający się wokół osi. W zbiorniku osadowym cząstki fazy stałej, które są cięższe niż ciecz, opadają dzięki sile ciężkości na dno i tworzą osad (fazę stałą). Na przykład dekanter do wina można potraktować jako pewien rodzaj zbiornika osadowego. W wirówce następuje oddzielenie fazy stałej i ciekłej przy pomocy przyspieszenia odśrodkowego. Dzięki sile odśrodkowej skierowanej na zewnątrz w obracającym się bębnie wirówki przemieszczają się cząstki fazy stałej, które wykazują wyższą gęstość i są tym samym cięższe niż ciecz. Tworzą osad na wewnętrznej ścianie bębna wirówki. Ponieważ w wirówce występują siły odśrodkowe na poziomie ok. 3000 g, w przeciwieństwie do 1 g w polu grawitacyjnym, oddzielenie cząstek fazy stałej od ciekłej jest znacznie szybsze i skuteczniejsze.

Dopływ dekantera

Przez usytuowaną centralnie rurę wlotową odwirowywane medium zostaje wprowadzone do komory wlotowej ślimaka dekantera. Stamtąd, po niewielkim przyspieszeniu wstępnym, medium przedostaje się przez otwory rozprowadzające do bębna dekantera.

Przekrój przez wirówkę dekantacyjną: Produkt przechodzi do bębna dekantera przez rurę wlotową i rozdzielacz. Tutaj faza stała osadza się na wewnętrznej ścianie bębna. Za pomocą rozdzielacza produkt dostaje się do bębna dekantera i osadza się tam na wewnętrznej ścianie bębna.

Bęben dekantera

Bęben dekantera ma kształt cylindryczno-stożkowy i wiruje z prędkością obrotową, dopasowaną do każdorazowego zadania. W bębnie produkt uzyskuje pełną prędkość obwodową i układa się jako cylindryczny pierścień na płaszczu bębna wirówki. Faza stała zawarta w produkcie osadza się, pod wpływem wyższej gęstości i siły odśrodkowej, na ścianie wewnętrznej bębna. Kąt stożka stożkowej części bębna i długość cylindrycznej części bębna można dostosować na etapie produkcji dekantera do danego zadania.

Ślimak dekantera transportuje osadzoną fazę stałą nieustannie w kierunku wychodu. O czasie przebywania fazy stałej w bębnie dekantera decyduje różnicowa prędkość obrotowa ślimaka. Ślimak dekantera transportuje osadzoną fazę stałą w kierunku wychodu fazy stałej.

Ślimak dekantera

Ślimak dekantera (ślimak transportowy) obraca się z niewielką różnicową prędkością obrotową względem bębna i nieustannie przesuwa osadzoną fazę stałą w kierunku przewężonego stożkowo końca bębna. Różnicowa prędkość obrotowa określa czas przebywania fazy stałej w bębnie dekantera. Czas przebywania jest między innymi miarodajny dla uzyskiwanej zawartości fazy stałej i może być, przez zmianę różnicowej prędkości obrotowej, optymalnie dopasowany do każdorazowego zadania oddzielania. W zależności od zastosowania i zadania ślimaki wykonane są w różnych wersjach.

Wychód fazy stałej

Faza stała o żądanej zawartości substancji suchej wyrzucana jest przez otwory wylotowe znajdujące się na stożkowym końcu bębna do kanału fazy stałej i stamtąd odprowadzana w dół.

System przelewowo-spiętrzający

Oczyszczona ciecz (faza ciekła) przepływa w stronę cylindrycznego końca bębna i stamtąd wypływa na zewnątrz przez otwory w pokrywie bębna. W otworach tych znajdują się bardzo dokładnie nastawiane płytki spiętrzające (system przelewowo-spiętrzający), za pomocą których można nastawiać głębokość jeziorka (warstwę cieczy) w bębnie. Ciecz jest zbierana w obudowie odcieku, skąd zostaje bezciśnieniowo odprowadzona.

Tarcza skórująca

Alternatywnie oczyszczona ciecz może być również wyprowadzona do systemu przelewowo-spiętrzającego za pomocą tarczy skórującej i odprowadzona z bębna w zamkniętym układzie pod ciśnieniem. Dzięki temu można uniknąć konieczności użycia stosowanej z reguły w takich przypadkach pompy. Udoskonalona wersja, przestawna tarcza skórująca, umożliwia bezstopniową regulację głębokości jeziorka podczas pracy. Pozwala to na szybkie i precyzyjne dostosowanie do zmienionych warunków bez konieczności wyłączania wirówki Flottweg.

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące sposobu działania dekantera? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych dekanterach?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide