Engineered For Your Success
weizenstaerke-stage-2.jpg

Produkcja skrobi
pszennej

Sukces to: siła skrobi. Skrobia pszenna to Twój sukces.

Wydajne, kompletne rozwiązania do produkcji skrobi pszennej i glutenu

Pszenica jest jednym z najważniejszych na świecie surowców do pozyskiwania skrobi i glutenu. Skrobia pszenna, obok skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej, wykorzystywana jest w wypiekach jako środek wiążący lub jako skrobia modyfikowana technicznie. Innowacyjne rozwiązania oddzielające marki Flottweg można znaleźć na każdym etapie mokrego procesu produkcji skrobi pszennej. Wspólnie z naszymi wieloletnimi partnerami możemy zrealizować całe zakłady produkcji skrobi.

2018_sales_volume_circle

Wysoka wydajność produkcji skrobi A i glutenu przy maksymalnej czystości

Wirówka Flottweg Tricanter® oddziela mąkę pszenną na skrobię A, skrobię typu B, gluten i płyn. W wieloetapowym procesie wirówka Flottweg Tricanter® i separator dyszowy zapewniają wysoki uzysk skrobi A o maksymalnej czystości (mniej niż 0,3% białka).

2018_quality_circle

Gluten zawierający ponad 75% białka (Nx5.7)

Najlepszy możliwy uzysk glutenu wymaga wydajnej aglomeracji frakcji białek nierozpuszczalnych w wodzie. W tym celu firma Flottweg oferuje specjalne rozwiązania, takie jak aglomerator białek i płuczka glutenu, w połączeniu z higienicznymi sitami bębnowymi i regulowanymi tarczami skórującymi.

economically_advanteous_acting_circle

Niskie zużycie zasobów

Uzdatnianie wody przemysłowej znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na świeżą wodę. Nasze separatory dyszowe zużywają znacznie mniej energii niż konwencjonalne jednostki oddzielające. Pozwala to oszczędzać zasoby przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

reliability.

Twój partner w zakresie kompletnych systemów

Jesteśmy Twoim partnerem w planowaniu projektów i realizacji całych zakładów produkcji skrobi. Oprócz pojedynczych maszyn oferujemy indywidualnie dostosowane, kompletne rozwiązania dla danego procesu. Uruchomiliśmy już wiele systemów do produkcji skrobi dla przedsiębiorstw takich jak Agrana czy Viresol.

Nasze rozwiązania oddzielające w produkcji skrobi pszennej

Od mąki do skrobi – jak powstaje skrobia pszenna

W celu wyekstrahowania skrobi i glutenu z pszenicy mąka jest najpierw mieszana z wodą. Na tym etapie używany jest innowacyjny system podawania strumieniowego, który dokładnie miesza mąkę i wodę w określonych proporcjach. Mieszalnik ciasta przetwarza mieszankę mąki i wody w jednolitą masę bez grudek. Proces ten wspiera dodatkowo zbiornik dojrzewania umieszczony dalej w linii technologicznej.

W zależności od jakości mąki, czas przechowywania ciasta w mieszalniku i zbiorniku dojrzewania można dostosować w celu optymalnego przygotowania ciasta. Homogenizator rozcieńcza ciasto, przygotowując je do oddzielania trójfazowego. Dzięki temu poszczególne komponenty można łatwiej oddzielić.

Wirówka Tricanter® do oddzielania trójfazowego

Wirówka Flottweg Tricanter® dzieli ciasto na trzy fazy według gęstości i wielkości cząstek: skrobia A, skrobia B i pentozan.

Tak zwana faza ciężka zawiera otręby i fragmenty włókien, a także skrobię A. Cząstki stałe są odprowadzane przez ślimak wirówki Tricanter®. Faza środkowa zawiera mieszankę formowanej frakcji glutenu i płynu skrobiowego, zwanego również skrobią typu B. Jest ona odprowadzana pod ciśnieniem przez regulowaną tarczę skórującą.

Regulowana tarcza skórująca wirówki Flottweg Tricanter® umożliwia dostosowanie procesu separacji do odpowiednich parametrów surowców (ilości glutenu, ilości mąki). Oznacza to, że fazę środkową można skutecznie oddzielić od fazy skrobi A i pentozanu.

Nadmiar płynu, czyli faza pentozanu, wypływa z bębna wirówki Tricanter® przez przelew. Płyn ten składa się z materiałów rozpuszczalnych w wodzie i śluzu roślinnego (pentozanów). Separacja w wirówce Tricanter® jest tak wydajna, że faza ta nie zawiera glutenu.

Przetwarzanie skrobi A i oddzielanie włókien

Skrobia pszenna, znana również jako skrobia A, ma ziarnistość od 15 do 35 μm. Jako faza ciężka jest stale odprowadzana z wirówki Tricanter® w wysokim stężeniu. Odprowadzona skrobia A jest rozcieńczana wodą przemysłową. Kilka sit odśrodkowych skutecznie oddziela grube i drobne włókna od mleka skrobiowego i myje skrobię A przez dodanie wody przemysłowej lub świeżej.

Aby zapewnić pożądaną czystość skrobi A, jest ona rafinowana w wieloetapowym procesie obróbki. Separator dyszowy Flottweg koncentruje gruboziarnistą skrobię A i myje ją świeżą wodą. System hydrocyklonowy dalej przetwarza pozostałą skrobię A. Po dodaniu świeżej wody skrobia gruboziarnista jest dalej myta i koncentrowana. System i proces mycia można indywidualnie dostosować do uzyskania pożądanej czystości skrobi.

Proces pozyskiwania glutenu witalnego

Frakcja glutenu odprowadzona z wirówki Tricanter® przechodzi przez sita bębnowe, które oddzielają frakcję glutenu od skrobi B, umożliwiając ekstrakcję glutenu witalnego. Wielostopniowe rozmieszczenie sit bębnowych i różnych systemów podawania zapewnia skuteczne oddzielanie, płukanie i odwadnianie masy glutenowej. Pomaga to producentom uzyskać żądaną zawartość białka przy zachowaniu tej samej zawartości suchej masy. Wyekstrahowany mokry gluten jest następnie dalej suszony i proszkowany w systemach suszenia.

Separator dyszowy Flottweg odzyskuje cenną skrobię A z pozostałej skrobi B. To dodatkowo zwiększa uzysk skrobi A. Kolejny separator dyszowy koncentruje pozostałą skrobię B i odzyskuje wodę przemysłową. Wyekstrahowana skrobia B może być dalej przetwarzana w zależności od potrzeb klienta. Pozostała woda przemysłowa jest podawana do obiegu wody przemysłowej. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie systemu na świeżą wodę.

Proces wykorzystania fazy pentozanowej

W zależności od procesu, faza pentozanowa oddzielona w wirówce Tricanter® może być dalej przetwarzana i poddawana recyklingowi. Oprócz wody w fazie ciekłej znajdują się również materiały rozpuszczalne i drobnoziarnista skrobia o ziarnistości mniejszej niż 5 μm. Drobny osad jest trudny do przetworzenia za pomocą zwykłej wirówki dekantacyjnej.

Dlatego firma Flottweg opracowała wirówkę Sedicanter®. Wirówka Sedicanter® oddziela fazę pentozanową na pentozan i ścieki. Pentozan jest stosowany w produkcji etanolu lub paszy dla zwierząt. Dzięki temu procesowi ścieki można skutecznie odparowywać.

Odzyskiwanie wody przemysłowej

Oprócz skoncentrowanej skrobi A i B, separator dyszowy marki Flottweg uzdatnia wodę przemysłową. Uzdatniona woda przemysłowa może zastąpić świeżą wodę na wielu etapach procesu. Ponieważ woda przemysłowa pochodząca z różnych strumieni produktów lub procesów ma różną jakość, woda jest wykorzystywana ponownie tylko w tym samym procesie lub dla tego samego strumienia produktu.

Pozwala to na wydajne wykorzystanie odzyskanych strumieni wody przemysłowej, co z kolei umożliwia stworzenie efektywnego obiegu wody przemysłowej.

Produkcja skrobi pszennej – korzyści dla klienta

Wysokiej jakości skrobia A i gluten

Jakość przetwarzanej pszenicy jest bardzo zróżnicowana. Niemniej jednak jakość skrobi A i glutenu powinna być niezmiennie wysoka. Firma Flottweg opracowała własne rozwiązania, takie jak system strumieniowego podawania wody i mieszalnik do ciasta, co umożliwia elastyczne reagowanie na różne jakości mąki i dostosowywanie wymaganych etapów procesu. Oznacza to, że można zawsze osiągnąć optymalną separację i najwyższe uzyski glutenu i skrobi. Zoptymalizowana pod kątem procesów regulacja temperatury oraz wykorzystanie wody przemysłowej o różnej jakości umożliwiają uzyskanie wysokiej lepkości glutenu pszennego przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości świeżej wody.

Dzięki regulowanej tarczy skórującej w urządzeniach Flottweg można precyzyjnie dostosować separację na mokro do zróżnicowanych właściwości surowców. Możliwość zmiany parametrów maszyny, nawet podczas pracy, umożliwia elastyczne reagowanie na różne ilości skrobi (A i B), glutenu i pentozanów. Poniższy wieloetapowy proces działania wirówki Tricanter® zapewnia maksymalną czystość skrobi A i glutenu. Separator dyszowy odzyskuje skrobię A ze skrobi B, rafinując ją, aż skrobia A zawiera mniej niż 0,3% białka. Natomiast w przypadku ekstrakcji glutenu, sita bębnowe Flottweg wypłukują jak największą ilość mleka skrobiowego w celu uzyskania jak najwyższej zawartości białka lub co najmniej 75% zawartości białka w glutenie.

 • Gluten o zawartości białka co najmniej 75% (Nx5.7).
 • Skrobia zawierająca mniej niż 0,3% białka.
 • Kompensacja w zależności od różnych właściwości pszenicy.
 • Wysoki uzysk skrobi A dzięki odzyskowi.
 • Kontrola temperatury zapewnia lepszą lepkość glutenu.

Mniejsze zużycie świeżej wody i energii

Podczas produkcji skrobi pszennej na różnych etapach powstaje woda przemysłowa o różnej jakości. Separator dyszowy marki Flottweg odzyskuje wodę przemysłową i podaje ją do odpowiedniego procesu. Woda przemysłowa powstała w procesie przetwarzania skrobi A, zwana PWA, jest zwracana do tego procesu, podczas gdy woda przemysłowa B jest ponownie wykorzystywana w procesie przetwarzania skrobi B. Dzięki temu producenci mogą uniknąć mieszania wody o różnej jakości, co ma pozytywny wpływ na cały proces. Odzysk wody przemysłowej znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na świeżą wodę.

Rozwiązania Flottweg są zawsze zoptymalizowane pod kątem najniższego możliwego zużycia energii i mocy. Napęd SimpDrive® urządzeń Tricanter® i Sedicanter® marki Flottweg zużywa znacznie mniej energii niż inne układy napędowe. W porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami oddzielającymi, separator dyszowy Flottweg również zmniejsza zużycie mocy i energii przez producentów.

 • Uzdatnianie wody przemysłowej zapewnia mniejsze zużycie świeżej wody.
 • Woda jest ponownie wykorzystywana wyłącznie w tym samym procesie, co zapewnia efektywność całego procesu.
 • Mniejsze zużycie świeżej wody w zakładach produkujących bioetanol.
 • Mniejsze zużycie energii i mocy w porównaniu z innymi urządzeniami oddzielającymi.

Mniejsze wymagania w zakresie czyszczenia

Cały system produkcji skrobi można kontrolować i czyścić w systemie czyszczenia CIP. W zależności od wymagań klienta dostępne jest również częściowe czyszczenie CIP. W tej metodzie różne odcinki linii produkcyjnej są czyszczone oddzielnie, co znacznie skraca przestoje. Urządzenia Flottweg do produkcji skrobi są projektowane zgodnie z rygorystycznymi normami sanitarnymi. Automatyczne czyszczenie urządzeń i indywidualnie aktywowanych maszyn – również podczas pracy – zapewnia minimalizację przestojów i stałą jakość produktu. Dzięki temu liczba pracowników potrzebnych do czyszczenia ręcznego jest znacznie mniejsza.

 • Znaczne ograniczenie prac związanych z ręcznym czyszczeniem.
 • Czyszczenie CIP całej linii przetwarzania skrobi.
 • Możliwe jest częściowe czyszczenie CIP.
 • Urządzenia Flottweg zostały zaprojektowane z myślą o higienie.
 • Opcjonalne automatyczne czyszczenie sit bębnowych Flottweg.

Flottweg jako partner całego systemu

Jesteśmy Twoim partnerem w planowaniu projektów i realizacji całych zakładów produkcji skrobi. Oprócz indywidualnych maszyn opracowujemy – we współpracy z naszymi klientami – kompleksowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb. Pomagają nam w tym nasi wieloletni partnerzy, eksperci w swoich dziedzinach. Ponadto przez cały czas trwania projektu do Państwa dyspozycji będzie członek naszego zespołu. Uruchomiliśmy już wiele linii produkcji skrobi dla przedsiębiorstw takich jak Agrana czy Viresol.

Bierzemy na siebie obliczenia i projektowanie instalacji w oparciu o konkretne wymagania klienta, a także specyfikacje systemów i maszyn. Zawsze koncentrujemy się na tworzeniu maszyn, które są niezawodne i higieniczne.

Dbamy również o to, aby komponenty były idealnie rozmieszczone, tak aby można było łatwo kontrolować procesy i utrzymywać wysoki poziom higieny. Całą instalacją można sterować za pomocą jednej jednostki sterującej. Wizualizacja umożliwia ciągłe monitorowanie każdego komponentu. Monitorujemy instalację i odbiór techniczny urządzeń. Tworzymy trójwymiarową wizualizację Twojego systemu, a także wszystkie powiązane specyfikacje materiałowe w celu usprawnienia zakupu.

 • Planowanie projektów i realizacja całych zakładów produkcji skrobi.
 • Jeden punkt kontaktu.
 • Pozytywne opinie przedsiębiorstw takich jak Agrana i Viresol.
 • Dostarczanie urządzeń technologicznych, takich jak mieszalniki ciasta i sita bębnowe.

Gotowy do użytku zakład do separacji na mokro Viresol

Viresol produkuje skrobię pszenną w Visonta od 2019 roku. Głównym przedmiotem zainteresowania firmy Viresol było zmniejszenie jej wpływu na środowisko. Przede wszystkim oznaczało to mniejsze zużycie energii i wody. Firma Flottweg oferuje kompletny pakiet urządzeń, który doskonale spełnia ten cel. Dowiedz się więcej z tego filmu.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do produkcji skrobi pszennej?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i skontaktuj się z naszymi ekspertami.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide