Engineered For Your Success
lithium-header.jpg

Osuszanie
i odzyskiwanie litu

Nowatorskie rozwiązania do zrównoważonej obróbki litu

Wirówki dekantacyjne do osuszania litu

Lit jest wydobywany celowo od lat 1950. Obecnie światowe rynki poszukują lepszych metod/technologii przetwarzania.

Produkcja litu staje się coraz bardziej istotna wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na akumulatory litowo-jonowe wykorzystywane w rozmaitych zastosowaniach, takich jak pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii odnawialnej. Jednak proces ekstrakcji litu wiąże się z kilkoma trudnościami, które wpływają na wydajność i zyskowność. Specjalistyczna wiedza Flottweg rozciąga się na rozwiązania dla branży przetwarzania litu.

Wybierz swój proces, aby dowiedzieć się, jak firma Flottweg może zoptymalizować Twoją produkcję litu

Wirówki do optymalizacji procesu ekstrakcji litu.

Wzbogacanie i ekstrakcja litu ze spodumenu

W przemyśle urabiania skał twardych takich jak spodumen lub inne rudy zawierające lit, wirówka dekantacyjna jest stosowana na dwóch etapach podczas rozdrabniania/wzbogacania. Pierwszy etap polega na osuszaniu odpadów przeróbczych w postaci szlamu, co zapewnia znaczny odzysk wody wraz z fazą na tyle stałą, że można ją przenosić łopatą. Drugi etap oferuje wartość dodaną poprzez koncentrację szlamu zawierającego lit w celu wytworzenia koncentratu litu/spodumenu do dalszej rafinacji, zapewniając jednocześnie dodatkowy odzysk wody do ponownego wykorzystania.

Przykład wzbogacania i ekstrakcji litu ze spodumenu Przykład wzbogacania i ekstrakcji litu ze spodumenu

Korzyści w procesach przetwarzania minerałów i rudy

recycling-process-water
Recykling odzyskanej wody przemysłowej

Wirówki marki Flottweg odgrywają kluczową rolę w oddzielaniu wody przemysłowej od szlamu, umożliwiając jej recykling i ponowne wykorzystanie. Główną zaletą tej technologii wirówek jest ciągły odzysk. Przyczynia się to do zrównoważonej gospodarki wodnej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.

required-space
Odpowiedź na ograniczenia przestrzenne

Wirówki Flottweg wymagają minimalnej infrastruktury do instalacji, co stanowi praktyczną zaletę dla producentów litu. Kompaktowa konstrukcja wirówek Flottweg sprawia, że można je łatwo instalować w ciasnych przestrzeniach, dzięki czemu nadają się do zakładów ograniczonych przestrzennie. Konstrukcja ta umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia, aby zapewnić idealne umieszczenie go w ramach danego procesu.

tailings-storage
Większe bezpieczeństwo przechowywania odpadów przeróbczych

Wirówki do litu marki Flottweg oddzielają drobnoziarniste odpady przeróbcze od szlamu, przyczyniając się do bezpieczniejszego i bardziej stabilnego magazynowania odpadów, a jednocześnie wydłużają żywotność składowisk odpadów lub osadników oraz opóźniają kosztowne prace budowlane i inwestycyjne.

Glina zawierająca lit: osuszanie i przetwarzanie

Technologia wirówek dekantacyjnych Flottweg umożliwia dwa kluczowe etapy obróbki gliny zawierającej lit. Wirówki dekantacyjne wytwarzają rafinowany koncentrat gliny zawierającej lit poprzez obróbkę szlamu. Ten etap zapewnia również dodatkowy odzysk wody poprzez wylot zagęszczonego osadu. Na etapach rafinacji wirówka Flottweg obsługuje wzbogacone odcieki po krystalizacji.

Przykład gliny zawierającej lit: osuszanie i przepływ procesu Przykład gliny zawierającej lit: osuszanie i przepływ procesu

Korzyści w procesach osuszania i przetwarzania

recycling-process-water
Recykling odzyskanej wody przemysłowej

Wirówki marki Flottweg odgrywają kluczową rolę w oddzielaniu wody przemysłowej od szlamu, umożliwiając jej recykling i ponowne wykorzystanie. Główną zaletą tej technologii wirówek jest ciągły odzysk. Przyczynia się to do zrównoważonej gospodarki wodnej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.

required-space
Odpowiedź na ograniczenia przestrzenne

Wirówki Flottweg wymagają minimalnej infrastruktury do instalacji, co stanowi praktyczną zaletę dla producentów litu. Kompaktowa konstrukcja wirówek Flottweg sprawia, że można je łatwo instalować w ciasnych przestrzeniach, dzięki czemu nadają się do zakładów ograniczonych przestrzennie. Konstrukcja ta umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia, aby zapewnić idealne umieszczenie go w ramach danego procesu.

tailings-storage
Większe bezpieczeństwo przechowywania odpadów przeróbczych

Wirówki do litu marki Flottweg oddzielają drobnoziarniste odpady przeróbcze od szlamu, przyczyniając się do bezpieczniejszego i bardziej stabilnego magazynowania odpadów, a jednocześnie wydłużają żywotność składowisk odpadów lub osadników oraz opóźniają kosztowne prace budowlane i inwestycyjne.

Rafinacja litu do klasy technologicznej i akumulatorowej

Dekantery marki Flottweg są wykorzystywane na wielu etapach rafinacji litu do zastosowań technologicznych i produkcji akumulatorów. Wirówka Flottweg przetwarza szlam węglanu litu, szlam siarczanu sodu i szlam wodorotlenku litu, produkując odwodnione sole i zagęszczony materiał do dalszej obróbki, a jednocześnie odzyskując wodę przemysłową do ponownego wykorzystania, wspierając dobrą gospodarkę wodną.

Przykład rafinacji litu do klasy technologicznej i akumulatorowej Przykład rafinacji litu do klasy technologicznej i akumulatorowej

Korzyści w procesach rafinacji i przetwarzania

2018-sales-volume-circle
Lepsze pozyskiwanie cennych materiałów

Wirówka zaprojektowana zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami, aby zapewnić najwyższą czystość oddzielonych faz dla zadanych wartości progowych, zapewnia niezmienną jakość produktu wykorzystywanego do dalszej rafinacji i obróbki.

sustainable-water-management
Wspieranie dobrej gospodarki wodnej poprzez ciągły odzysk

Wirówki marki Flottweg odgrywają kluczową rolę w oddzielaniu wody przemysłowej od szlamu, umożliwiając jej recykling i ponowne wykorzystanie. Główną zaletą tej technologii wirówek jest ciągły odzysk. Przyczynia się to do zrównoważonej gospodarki wodnej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Koncentracja solanki zawierającej lit poprzez oddzielanie cieczy od cieczy

Technologia wirówek Tricanter® marki Flottweg umożliwia wydzielenie trzech faz z jednego wsadu. W przypadku solanki zawierającej lit technologia ta jest wykorzystywana do koncentracji solanki poprzez oddzielenie dwóch cieczy o różnej gęstości. Wytwarzana jest faza lekka i faza ciężka, co pozwala na dalszą rafinację materiału końcowego. Jeśli jest to wymagane w procesie, firma Flottweg może uwzględnić wylot dodatkowej fazy stałej, co daje w sumie trzy fazy z jednego wsadu.

tricanter-lithium-processing-teaser

Korzyści w procesach koncentracji i rafinacji

extraction
Tricanter® maksymalizuje wartość solanki litowej dzięki oddzielaniu cieczy od cieczy

W procesie koncentracji solanki litowej odzyskiwanie cennego roztworu po ługowaniu (PLS) ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ogólnego uzysku i zminimalizowania odpadów. Wirówka Tricanter® marki Flottweg umożliwia wysokowydajny proces ekstrakcji i zapewnia wysoką czystość oddzielonych faz.

sustainable-water-management
Wspieranie dobrej gospodarki wodnej poprzez ciągły odzysk

Wirówki marki Flottweg odgrywają kluczową rolę w oddzielaniu wody przemysłowej od szlamu, umożliwiając jej recykling i ponowne wykorzystanie. Główną zaletą tej technologii wirówek jest ciągły odzysk. Przyczynia się to do zrównoważonej gospodarki wodnej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Korzyści dla każdego klienta firmy Flottweg

energy-efficiency
Energooszczędność

Dążenie firmy Flottweg do zrównoważenia środowiskowego wymaga skupienia się na oszczędności energii. Systemy wirówek marki Flottweg zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym zużyciu energii i zmniejszeniu śladu węglowego procesu wydobycia.

low-downtime
Łatwa obsługa i krótkie czasy przestojów.

Wirówki do litu marki Flottweg zostały zaprojektowane z myślą o przyjaznej obsłudze i wymagają minimalnych przestojów, zapewniając ciągłą i nieprzerwaną produkcję.

2018_quality_circle__7_
Produkowane w Niemczech

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg są projektowane i produkowane w Niemczech, co zapewnia ich wyjątkową jakość, niezawodność i zgodność z międzynarodowymi normami.

wear-protection
Specjalna ochrona przed ścieraniem

Wysokie siły działające w wirówce powodują zużycie maszyny. Ochrona przed ścieraniem wirówek dekantacyjnych Flottweg ogranicza ich zużycie, a zużyte części można wymieniać i odnawiać. Wirówki Flottweg zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy w każdym środowisku górniczym.

Flottweg – niezawodny partner dla Twojej działalności

Obok wysokiej jakości produktów gwarancją najwyższych wyników jest szybkie i kompetentne wsparcie. Wsparcie firmy Flottweg rozpoczyna się od szczegółowego doradztwa. Kolejnym etapem są badania laboratoryjne i pilotażowe mające na celu określenie dokładnej konfiguracji maszyny. Ofertę usług zamyka możliwość przeprowadzenia rozruchu, optymalizacji procesów i integracji z istniejącą instalacją w zakładzie klienta. Nawet wiele lat po zakupie możemy nadal wspierać klientów w oparciu o umowy serwisowe i globalny zespół serwisowy.

Zoptymalizuj swoje procesy dzięki próbom Flottweg

Poszczególne etapy i procesy produkcji litu wymagają różnych podejść. Maszyny testowe Flottweg zapewniają najlepsze wykorzystanie każdego procesu. Testujemy i analizujemy Twoje produkty, aby wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jako partner doradzamy naszym klientom od samego początku aż po konserwację, szkolenie i optymalizację na długo po rozruchu.

icon-envelope-big
Masz pytania dotyczące osuszania i odzyskiwania litu za pomocą wirówek Flottweg?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. litu!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide