Engineered For Your Success
wasserwerksschlamm-2.jpg

Uzdatnianie wody
pitnej i osadu
wodociągowego

Ekonomiczne odwadnianie osadu wodociągowego

Podczas oczyszczania i uzdatniania wody pitnej powstaje osad wodociągowy. Utylizacja tego osadu wiąże się ze sporymi kosztami transportu i składowania dla zakładów wodociągowych.

Firma Flottweg dostrzegła ten problem i opracowała optymalne rozwiązanie odwadniania powstającego osadu wodociągowego na bazie swoich dekanterów. Pozwala to na zredukowanie kosztów do minimum — zgodnie z hasłem „Engineered For Your Success”.

Nasze dekantery do odwadniania osadu wodociągowego

Korzyści dla klientów

Większa efektywność odwadniania

Przed odwadnianiem zawartość suchej masy powstającego w wodociągach osadu wynosi od 1 do 4%. Wirówka dekantacyjne Flottweg wyposażona jest w opracowany przez firmę Flottweg napęd Simp Drive®. Reguluje on różnicę prędkości obrotowych w bębnie i dostosowuje ją automatycznie do każdej zmiany właściwości osadu wodociągowego. W ten sposób dekanter Flottweg utrzymuje zawartość suchej masy w wychodzie na wysokim poziomie.

Dzięki maksymalnemu ściskaniu osadu — bez ingerencji personelu obsługi oczyszczalni — ilość osadu wymagającego wywiezienia redukowana jest w maksymalnym stopniu. Obniża to znacznie koszty bieżącego funkcjonowania oczyszczalni, a równocześnie chroni środowisko.

  • Wyższa zawartość suchej masy przy minimalnym zużyciu polimerów.
  • Wysoka przepustowość dzięki wysokiej prędkości obrotowej bębna i precyzyjnej regulacji różnicy prędkości obrotowych
  • Zmniejszenie objętości osadu przekłada się na niższe koszty eksploatacji
  • System Recuvane® Flottweg zmniejsza zużycie energii o około 20%
  • Automatyczna praca w trybie ciągłym

Minimalne koszty konserwacji

Wirówki dekantacyjne Flottweg chronione są dobrze przed ścieraniem, specjalnie z myślą o zastosowaniach w procesach uzdatniania wody. Zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji wirówek dekantacyjnych. Możliwość wymiany na miejscu wszystkich części ulegających zużyciu minimalizuje koszty utrzymania.

  • Podatność obsługowa sprzyja skróceniu czasów przestoju.
  • Brak konieczności transportu w celu oddania do przeglądu.
  • Niższe koszty ze względu na wymianę tylko części ulegających zużyciu

Podobne obszary zastosowania

teaser-dewatering

Odwadnianie osady ściekowego

starchpolymer-teaser

Zagęszczania osadu polimerem skrobiowym

guelle-teaser

Uzdatnianie gnojowicy

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do odwadniania osadu wodociągowego?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide