Engineered For Your Success
Wydajne odwadnianie osadów w wodociągach

Wydajne odwadnianie osadów w wodociągach

Osady w wodociągach powstają podczas czyszczenia i uzdatniania wody pitnej. Utylizacja osadów sedymentacyjnych wiąże się ze znacznymi kosztami transportu i składowania.

Firma Flottweg obniża je do minimum dzięki opracowanej przez nas technologii wirówek dekantacyjnych — w pełni zgodnie z naszym motto „Engineered For Your Success”.

Zrównoważone uzdatnianie wody pitnej z Flottweg

Woda pitna jest dla wielu dobrem oczywistym. Każdy człowiek zużywa średnio kilkaset metrów sześciennych wody rocznie. Raport Narodów Zjednoczonych (water for a sustainable world 2015) prognozuje, że w 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9,1 miliarda. W 2015 roku Ziemię zamieszkiwało 7,3 miliarda ludzi. Taki wzrost drastycznie wpłynie na dostępne zasoby wody pitnej. Dla coraz większej liczby ludzi woda pitna będzie czymś wyjątkowym.

Dlatego też coraz ważniejsze jest uzdatnianie i czyszczenie ścieków.

Firma Flottweg podjęła to wyzwanie i wykorzystując swoją technologię dekantacji opracowała optymalne rozwiązanie do odwadniania osadów ściekowych w wodociągach.

Odwadnianie powstających osadów wodociągowych przy uzdatnianiu wody pitnej

Wirówka dekantacyjna Flottweg zapewnia optymalne odwadnianie osadów w wodociągach.

Przed odwodnieniem wartość suchej masy (TS) w osadach sedymentacyjnych wynosi od 1% do 4% TS.

Wirówka dekantacyjna Flottweg jest wyposażona w koncepcję napędu Simp Drive®, opracowaną przez firmę Flottweg. Reguluje ona różnicową prędkość obrotową w bębnie i dostosowuje ją automatycznie do każdej zmiany właściwości produktów zawartych w osadach ściekowych w wodociągach. W ten sposób wirówka dekantacyjna Flottweg zapewnia niezmiennie wysoką wartość TS na wyjściu.

Wskutek maksymalnego sprasowania osadu — bez ingerencji personelu zakładowego — następuje maksymalne zredukowanie ilości transportowanego materiału.

Z miesiąca na miesiąc zapewnia to obniżenie kosztów i ochronę środowiska. 

Wszystkie zalety dekanterów Flottweg dla odwadniania w zestawieniu:

  • Maksymalna zawartość TS przy minimalnym zapotrzebowaniu na polimery.
  • Wyraźna redukcja zużycia energii.
  • Zoptymalizowane koszty procesu dzięki automatycznej eksploatacji w trybie ciągłym.
  • System Flottweg Recuvane® zapewnia energooszczędność na poziomie około 20 procent.
  • Brak cyklu czyszczenia w fazie pracy.
  • Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed ścieraniem.
  • Dostępna wersja gazoszczelna i higieniczna. Ponadto dekanter Flottweg można stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.
  • Prosta w konserwacji konstrukcja, zapewniająca minimalne czasy przestojów.
  • Touch Control Flottweg umożliwia łatwą obsługę i przyjazne dla użytkownika sterowanie.

Ochrona zasobów, wydajność, przyjazna obsługa i niskie koszty — wirówki dekantacyjne Flottweg do odwadniania osadów w wodociągach!

Warto wykorzystać zalety technologii dekantacji Flottweg do wydajnego i zrównoważonego odwadniania osadów w wodociągach. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami ds. wirówek i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Państwa zakład!

Pobieranie broszury