Engineered For Your Success
3 Phase Separator Flottweg

Separator oddzielający trzech faz firmy Flottweg

Separator oddzielający firmy Flottweg: Oddzielanie trzech faz (ciekła-ciekła-stała)

W tym wykonaniu separator Flottweg oddziela mieszanki cieczy o różnej gęstości, oddzielając jednocześnie fazę stałą.

Separator oddzielający firmy Flottweg: Oddzielanie trzech faz (ciekła-ciekła-stała)

 

Separator oddzielający firmy Flottweg: Bęben

W przypadku separatora oddzielającego produkt przechodzi przez nieruchomą rurę wlotową do wnętrza bębna. Następnie w rozdzielaczu w łagodny sposób zwiększa się jego prędkość aż do osiągnięcia maksymalnych obrotów. Pakiet talerzy w bębnie rozdziela przepływający produkt na wiele cienkich warstw i tworzy płaszczyznę o dużej powierzchni. W pakiecie talerzy odbywa się rozdzielanie mieszanki cieczy i oddzielanie fazy stałej. Odmieszane pod wpływem siły odśrodkowej fazy ciekłe są odprowadzane pod ciśnieniem z bębna przez dwa zabieraki. Wskutek działania siły odśrodkowej oddzielona faza stała osadza się w przestrzeni fazy stałej. Za pośrednictwem układu hydraulicznego w dolnej części bębna oddzielona faza stała jest okresowo wyrzucana przy maksymalnej prędkości obrotowej.

Obu wykonań (separator oczyszczający i oddzielający) dotyczą poniższe informacje:

Usuwanie fazy stałej z separatora Flottweg odbywa się za pośrednictwem wyjątkowego systemu Flottweg Soft Shot®. System ten umożliwia bardzo ciche opróżnianie samoczynne bębna separatora i jest istotnym wyróżnikiem separatorów AC firmy Flottweg.