Prawo Stokesa (przepływ laminarny wokół kuli)

Prawo Stokesa nazwane od nazwiska George’a Gabriela Stokesa opisuje związek między siłą tarcia kuli poruszającej się w cieczy a innymi wielkościami (takimi jak promień cząstki, prędkość cząstki). Gdy kula lub ciało porusza się przez ciecz, należy pokonać siłę tarcia.

Wzór do obliczania siły tarcia zgodnie z prawem Stokesa

Przy założeniu, że liczba Reynoldsa Re jest mniejsza niż jeden (przepływ laminarny), obowiązuje prawo Stokesa:

FR=6*π*η*r*v

dla

  • FR: siła tarcia, jaką należy pokonać [N]
  • V: Prędkość kuli relatywnie do cieczy lub prędkości cząstki [m/s]
  • R: Promień cząstki lub promień kuli [m]
  • Η: lepkość dynamiczna [Pa*s = N*s/m²]

W oparciu o wzór na siłę tarcia można za pomocą równania Stokesa obliczyć prędkość sedymentacji.

 

Źródło: Horst Kuchling: Fizyka – wydanie kieszonkowe; Wydawnictwo specjalistyczne Lipsk, wydanie 16 – 1996 r.