Prędkość obrotowa i przyspieszenie wirówki

Czym jest prędkość obrotowa?

Prędkość obrotowa (częstotliwość obrotów lub częstotliwość pełnego obrotu) to przy mechanicznych ruchach obrotowych częstotliwość obrotów. Wartość ta jest podawana w Obrotach na minutę (min−1). Jest to istotna wartość do oznaczania wydajności wirówek i silników.

Prędkość obrotowa określa odwrotność okresu obiegu (czasu do zakończenia wykonania jednego pełnego obrotu):

W dziedzinie wirowania prędkość obrotowa określa liczbę pełnych obrotów na minutę. W mieszankach materiałów stałych i płynnych wirówki oddzielają materiały stałe od cieczy z powodu różnicy w gęstości tych materiałów.

Ustalenie przyspieszenia wirówki

Bezpośrednio związana z prędkością obrotową wysokość przyspieszenia wirówki, zwana względną siłą odśrodkową. W dziedzinie wirowania jest to ważna wartość do ustalania wydajności oddzielania. Z reguły im wyższa jest prędkość, czy też prędkość obrotowa, tym wyższa jest wydajność oddzielania.

Względna siła odśrodkowa jest obliczana za pomocą prędkości obrotowej i średnicy lub promienia bębna wirówki:

Źródło:

Horst Kuchling: Fizyka – wydanie kieszonkowe; Wydawnictwo specjalistyczne Lipsk, wydanie 16 – 1996 r