Stopień oddzielania mechanicznego (sprawność)

Stopień oddzielania mechanicznego (ang. separation efficiency), stopień oddzielania bądź sprawność opisuje w technice procesowej efektywność procesu separacji.

Stopień oddzielania mechanicznego określa stosunek ilości materiału oddzielonego w układzie (filtr lub wirówka) do ilości materiału przeznaczonego do oddzielenia, który dostał się do układu. Przykładem jest ilość frakcji stałej w danej cieczy.

Stopień oddzielania mechanicznego lub sprawność (W) w procentach

Cv, ein = objętość ciał stałych na wlocie [% obj.] (*)

Cv, ab = objętość ciał stałych na wylocie [% obj.] (*)

(*) odczytana na szklanym dnie wirówki 15 ml szklanego naczynia wirowego po 5 min. wirowania przy względnej sile odśrodkowej wynoszącej 1000.

Przykład obliczeń

Cv, ein = 33

Cv, ab = 2,5

Z tego wynika:

Sprawność lub stopień oddzielania mechanicznego W wynosi 92,42%

 

Źródło

VDI 3677 Blatt 2:2004-02 Filternde Abscheider; Tiefenfilter aus Fasern (Filtering separators; Depth fiber filters).