Lepkość dynamiczna (odporność na obciążenia dynamiczne, współczynnik tarcia wewnętrznego)

Lepkość dynamiczna η (η = „Eta”) jest miarą odporności na obciążenia dynamiczne lub lepkości danego płynu (płyn: substancja ciekła, płynąca).
Im większa lepkość, tym gęstszy (mniej płynny) jest płyn; im mniejsza lepkość, tym jest on rzadszy (bardziej płynny).
Jednostka SI lepkości dynamicznej: [η] = paskalosekunda (Pa*s) = N*s/m² = kg/m*s

Czynniki wpływające na lepkość dynamiczną

Lepkość dynamiczna η zależy od substancji oraz temperatury i podawana jest w paskalosekundach.

  • Lepkość dynamiczna η zmniejsza się bardzo mocno w cieczach wraz ze przyrostem temperatury
  • Lepkość dynamiczna η zwiększa się w gazach wraz ze przyrostem temperatury

Związek pomiędzy lepkością dynamiczną a kinematyczną ν

Lepkość kinematyczna ν (ν = „Ny”) jest lepkością dynamiczną medium η podzieloną przez jego gęstość ρ

Równanie: ν = η / ρ

Jednostka SI lepkości kinematycznej: [ν] = m²/s

Inne jednostki dla lepkości kinematycznej

Niedopuszczalnymi, ale często używanymi jednostkami są stokes (St) i centystokes (cSt). Nie odpowiadają one układowi jednostek SI (SI jest skrótem francuskiego Système international d’unités):

Przeliczenie:
1 stokes (St) = 10-4 m²/s = 1 cm²/s
1 cSt = 10-6 m²/s = 1 mm²/*-s

Przykład dla lepkości kinematycznej i dynamicznej

Przykładowa tabela z wartościami lepkości dla lepkości kinematycznej i dynamicznej

Cieczeη / mPa*s w temp. 20°Cη / mPa*s w temp. 0°Cν / mm²/s w temp. 20°C
Woda1,0021,7921,004
Oliwa z oliwek80,8 89
Etanol1,201,781,52
Metanol0,5870,8200,742
Benzen0,6480,910,737
Gazy w temp. 0°C; 1013 hPaη / μPa*sν / mm²/s
Powietrze17,213,3
Dwutlenek węgla13,76,93
Azot16,513,2
Tlen19,213,4

Źródło: Horst Kuchling: Fizyka – wydanie kieszonkowe; Wydawnictwo specjalistyczne Lipsk, wydanie 16 – 1996 r.; 2. Technologia żywności i bioprocesów, H.G. Kessler

Czy masz pytania lub opinie zwrotne dla nas?
* Obowiązkowe pola