Engineered For Your Success

30.10.2020

Sukces to… działanie zgodnie ze wspólnymi wartościami

Zgodnie z obietnicą naszej marki, która wyraża się w haśle „Engineered for your Success”, naszą pasją jest oferowanie klientom najlepszych rozwiązań. Ważnym aspektem naszej działalności jest przestrzeganie wewnętrznego kodeksu postępowania. Zasady w nim zawarte określają ramy właściwego zachowania pracowników naszej firmy.

flottweg-guidelines_23

Zdolność do utrzymania ciągłości i rozwoju działalności firmy Flottweg zależy w dużej mierze od zachowania przez nas wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego oraz rzetelnego pracodawcy. Jesteśmy wdzięczni pracownikom za wkład w budowanie korzystnego wizerunku firmy poprzez właściwe postępowanie. Dodatkowo opracowaliśmy kodeks postępowania, który czerpie z wartości i kultury firmy.

 

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszym kodeksem postępowania

 

Osiągnięcia konstrukcyjne są od początku naszym głównym atutem – nie byłoby to możliwe, gdyby nie pasja do technologii i inżynierii mechanicznej. Jesteśmy dumni z naszych przemysłowych wirówek, pras taśmowych oraz rozwiązań do mechanicznej separacji faz stałej i ciekłej. Ta duma znajduje odbicie w naszych wartościach.

 

Kompetencje

Nasze kompetencje są podstawą wyników naszych pracowników, a tym samym naszego sukcesu. Jako specjaliści w dziedzinie technologii separacji oferujemy klientom fachowe porady dotyczące najlepszych rozwiązań we wszystkich zastosowaniach.

Odpowiedzialność

Każdy pracownik firmy Flottweg bierze na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Każda osoba powinna zawsze zachowywać się tak, jakby firma należała do niej, kierując się przede wszystkim dobrem klienta i koniecznością ograniczania kosztów.

Szacunek

Absolutną koniecznością w każdych warunkach jest etyczne i uczciwe traktowanie klientów, partnerów biznesowych oraz współpracowników. W atmosferze wzajemnego szacunku nacisk położony jest na poszanowanie godności i sprawiedliwe traktowanie.

 

Wartości te są podstawą naszego kodeksu postępowania i znajdują wyraz w naszych zachowaniach. Kształtują naszą świadomość jakości oraz dążenie do stabilizacji i zrównoważonego rozwoju. Pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Doskonała współpraca i bezpieczeństwo pracowników to nasz absolutny priorytet.

Każdy pracownik firmy Flottweg pomaga wypełnić obietnicę naszej marki wyrażoną w haśle „Engineered for your Success” treścią, pomagając odnosić sukcesy naszym klientom.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide