Engineered For Your Success

05.01.2022

Pomyślne odnowienie certyfikatu zgodności naszego systemu zarządzania jakością z normą DIN EN ISO 9001:2015

W październiku 2021 r. udało nam się odnowić certyfikat zgodności naszych procesów z normą DIN EN ISO 9001:2015 – we wrześniu tego roku udało się to naszej spółce zależnej Flottweg Veronesi Separatori. W listopadzie 2007 roku firma Veronesi Separatori otrzymała certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001 po raz pierwszy.

llyods-register-iso-9001-logo-gr_25

ISO 9001 to najważniejsza międzynarodowa norma zarządzania jakością. Określa ona wymagania w zakresie efektywnego zarządzania jakością. W ramach audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Lloyd's Register zbadano nasze struktury i procesy. Od 26 lat we Flottweg SE uzyskujemy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i stale doskonalimy nasz system zarządzania jakością. Dążenie do doskonałości w tym zakresie jest podstawą rozwoju naszej firmy.

W tym roku firma Flottweg świętowała otwarcie nowego zakładu produkcyjnego nr 2 przy ulicy Baumgartenstraße w Vilsbiburgu. Procesy realizowane w nowym zakładzie firmy Flottweg również zostały zbadane w ramach audytu i uzyskały pozytywną ocenę. 

Pomyślne odnowienie certyfikatu stanowi potwierdzenie wysokiej jakości naszej pracy i stałego doskonalenia naszych procesów. Nie byłoby to możliwe bez atmosfery sprzyjającej współpracy. Zależy nam na zadowoleniu klientów i pracowników.

 

Specjalne podziękowania dla naszych pracowników. Dziękujemy za aktywne wsparcie! Tylko wspólnym wysiłkiem możliwe było osiągnięcie tego sukcesu!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide