Engineered For Your Success

26.02.2020

Historia niezaprzeczalnego sukcesu

Zakłady górnicze i przetwórcze w sposób nieunikniony stają przed ogromnym wyzwaniem polegającym zasadniczo na gromadzeniu się wód kopalnianych i podgruntowych podczas produkcji. Odprowadzenie takiej wody może przysporzyć problemów ze względu na wysoką zawartość zawiesin stałych. To powszechne w branży wyzwanie zostało rozwiązane w kopalni Uchaliński GOK JSC dzięki wirówkom i dekanterom Flottweg.

uchaly_25

Kopalnia Uchaliński GOK JSC znajduje się w Republice Baszkortostanu (w Federacji Rosyjskiej). Przedsiębiorstwo przetwarza rudy siarczku miedzi-cynku, stosując metody górnictwa odkrywkowego i podziemnego. Produkuje ponad 65% (dwie trzecie) koncentratu cynku w Rosji.

Zakład ten musi funkcjonować w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Sytuacja ekologiczna regionu znanego z nierówności terenu i trudnych warunków pogodowych nie zawsze jest zachęcająca. W rzeczywistości ukształtowanie terenu i pogoda może stanowić problematyczne zagrożenie, co ostatecznie doprowadziło do modernizacji zakładu Uchaliński GOK JSC i jego oczyszczalni ścieków w 2006 r. za kwotę ponad 10 mln USD (konkretnie 11,1 mln USD).

Do zakupu 16 pionowych osadników betonowych niezbędna była inwestycja kapitałowa. W początkowej fazie projektu zakład Uchaliński GOK JSC napotkał wiele problemów, w tym:

  • niski poziom oczyszczenia wody zneutralizowanej podczas usuwania ze ścieków osadu z wodorotlenkami metali i przenoszenia ich do zbiornika;
  • intensywny przerost osadów gipsu w uzdatnianej wodzie i osadzie w wielu przewodach rurowych, a także w oczyszczalniach ścieków i kolektorach wylotowych;
  • powolne oczyszczanie z siarczanów i zawiesin stałych.

Wbrew tym wyzwaniom firma ostatecznie postanowiła, że w jej najlepszym interesie będzie aktywne poszukiwanie najnowocześniejszych technologii do wdrożenia w oczyszczalniach ścieków oraz zakładach górniczych i przetwórczych. To gruntowne poszukiwanie trwało kilka lat. Doprowadziło także do utworzenia spółki pomiędzy firmą Uchaliński GOK JSC a Flottweg w 2013 r.

W ramach tej współpracy firmie Flottweg powierzono rozwiązanie problemu utylizacji osadu po neutralizacji wód kopalnianych i podgruntowych w ilości 1500–1800 m3 dziennie, a także generowania dodatkowych ilości wody roboczej. Po przeprowadzeniu wielu testów inżynierzy zakładu stwierdzili, że najlepszy sprzęt do realizacji tych niezbędnych zadań operacyjnych to sprzęt Flottweg.

Postawiono na wirówki, które są łatwe w obsłudze i nie wymagają dużego wsparcia technicznego w porównaniu do innych technologii odprowadzania wody. Na ostateczną decyzję firmy wpłynęło to oraz inne korzyści. W rzeczywistości w firmie Uchaliński GOK JSC wybrano wirówki Flottweg ze względu na niezaprzeczalne zalety, których nie potrafiły zapewnić firmy konkurencyjne, a zwłaszcza:

  • konieczność poświęcenia mniejszej przestrzeni na sprzęt;
  • konstrukcja zamknięta;
  • zwiększenie ilości przydatnych produktów, które można by wydobyć;
  • dłuższe okresy bez konserwacji;
  • minimalne przestoje;
  • brak konieczności zastosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych i elementów pomocniczych.

W ramach tego projektu zainstalowano dwa dekantery Flottweg C7E-4/454 HTS. Wynik był w oczywisty sposób pozytywny. W krótkim czasie urządzenia pomogły w ograniczeniu ilości odpadów do ponownego przetworzenia i kosztów utylizacji od czterech do ośmiu razy. Polepszyła się przy tym jakość ścieków bogatych w metale ciężkie.

Według Z.R. Gibaddullina, dyrektora generalnego firmy Uchaliński GOK JSC: „Przed uruchomieniem dwóch pierwszych dekanterów wystąpiły pewne problemy technologiczne, które pomyślnie rozwiązał sprzęt Flottweg. W wyniku tego zakupiliśmy trzecią maszynę i planujemy wdrażać kolejne dodatkowe urządzenia w naszej działalności”.

Obecnie działają dwie wirówki C7E, a niedawno zakończono instalację trzeciej. Kiedy weźmie się pod uwagę ilość zneutralizowanych wód górniczych i podgruntowych wytwarzanych w kopalni, sprzęt Flottweg przetwarza 50–80 m3 osadu na godzinę, a także 1500 m3 oczyszczonej i możliwej do odzyskania wody dziennie.

O. N. Daniłow, główny ekolog w firmie Uchaliński GOK JSC, tak podsumował te ulepszenia w zakładzie: „Sprzęt Flottweg skutecznie poradził sobie z zadaniem, dzięki czemu mogę go polecić innym specjalistom z naszej branży borykającym się z podobnymi wyzwaniami operacyjnymi”.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide