Engineered For Your Success
entwaesserung-eindickung-3.jpg

Odwadnianie osady
ściekowego i
zagęszczanie osadu

Obniżanie kosztów odwadniania i zagęszczania osadu

Zależnie od wielkości oczyszczalni stosowane są różne techniki oczyszczania ścieków. Operatorzy oczyszczalni wykorzystują wirówki dekantacyjne Flottweg na różnych etapach oczyszczania ścieków w celu odwodnienia i zagęszczenia osadu ściekowego.  Odwodnienie i zagęszczenie osadu pozwala na zmniejszenie jego objętości. Osad ściekowy odwodniony w dekanterze może być na różne sposoby przerabiany lub utylizowany — spożytkowany jako nawóz, spalony lub składowany.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i konsekwentnemu rozwojowi firma Flottweg zapewnia optymalną wydajność odwadniania każdego osadu. Przekłada się to na pokaźne oszczędności w transporcie i utylizacji.

Nasze wirówki dekantacyjne do odwadniania i zagęszczania osadu

Korzyści dla klientów

Ekonomiczne zagęszczanie osadu ściekowego

Zagęszczanie osadu ściekowego oznacza koncentrację nadmiaru osadu powstającego w procesach biologicznych z 0,5–1% do 6–8% zawartości suchej masy. Zmniejsza to objętość osadu ściekowego o 90–95%. Zagęszczony osad ściekowy może następnie zostać przepompowany do wieży fermentacyjnej.

Dekanter OSE serii C skonstruowany został przez firmę Flottweg specjalnie z myślą o zagęszczaniu osadu. Jest on wydajny, niezawodny i ekonomiczny. Dekanter ten odznacza się wieloma zaletami w porównaniu z innymi maszynami.

  • Wysoka przepustowość
  • Niskie zużycie polimerów
  • Możliwość obróbki osadu mieszanego i pierwotnego
  • Zamknięta konstrukcja zapobiegająca wydzielaniu zapachów
  • Zwarta konstrukcja, mniejsza zajętość powierzchni

Ekonomiczne odwadnianie osadu ściekowego

O zdatności odwodnionego szlamu do wywożenia, utylizacji, składowania lub spalenia decyduje wysoka zawartość suchej masy. Inne ważne czynniki to poziom zużycia polimerów, wody i energii oraz niewielkie tempo zużycia. W firmie Flottweg myślano o wszystkich tych czynnikach już od początku lat 70-tych XX wieku. Zaowocowało to ciągłym rozwojem urządzeń Dekanter® HTS serii Flottweg. Są one używane do odwadniania osadu z przepustowością od 5 do 180 m³/h. Specjalnie z myślą o skutecznym odwodnieniu szlamu firma Flottweg wynalazła rewelacyjny system odwirowywania: wirówki serii Xelletor. Ta seria wirówek łączy nasze najnowsze technologie i know-how z dziedziny odwadniania osadów.

  • Najwyższa zawartość substancji suchej przy minimalnym zużyciu polimerów
  • Brak materiałów eksploatacyjnych, takich jak materiały filtracyjne i tkaniny filtracyjne
  • Automatyczne dostosowanie na bieżąco do zmiennych warunków w dopływie i warunków pracy za pomocą PLC lub zdalnego monitorowania

Proces hydrolizy termicznej (THP)

Dekantery Flottweg stosowane są przez największych dostawców systemów THP. W fazie wstępnego odwodnienia lub zagęszczenia THP dekantery Flottweg zapewniają równomierną zawartość substancji suchej w wychodzie (16,5–20%).

Do tego dochodzi niskie zużycie flokulantów polimerowych. Najlepsze efekty odwadniania osadów oczyszczanych w procesach THP i fermentacji anaerobowej zapewniają nasze nowoczesne wysokowydajne dekantery, np. serii X Flottweg.

Stabilna zawartość substancji suchej w instalacji THP

  • Brak kosztownych układów sterowania i ruchomych części w wirówce
  • Jak najwyższe wartości suchej masy podczas odwadniania, a w konsekwencji niskie koszty utylizacji

Dzięki firmie Flottweg można osiągnąć wyższą zawartość suchej masy

W oczyszczalni Dry Creek do odwadniania powstających osadów ściekowych wykorzystywane są trzy wirówki Flottweg.

Jaki ma to wpływ na koszty funkcjonowania oczyszczalni, dowiesz się z tego filmu.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do odwadniania lub zagęszczania osadu?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowania

wasserwerksschlamm-teaser-small

Uzdatnianie wody pitnej i osadu wodociągowego

staerkepolymer-teaser-small

Zagęszczania osadu polimerem skrobiowym

guelle-teaser

Uzdatnianie gnojowicy

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide