Engineered For Your Success
Flottweg Decanters for Dewatering and Thickening of Sewage Sludge

Obniżenie kosztów odwadniania i zagęszczania osadu ściekowego

W zależności od wielkości oczyszczalni stosuje się różne metody oczyszczania ścieków. Operatorzy oczyszczalni ścieków wykorzystują wirówki dekantacyjne firmy Flottweg w różnych etapach oczyszczania ścieków do odwadniania i zagęszczania osadu ściekowego. Osad ściekowy odwodniony dekantatorem może być ponownie użyty lub unieszkodliwiony na różne sposoby – bez względu na to, czy jest utylizowany do celów rolniczych, spalany, czy składowany.

Wirówki dekantacyjne firmy Flottweg – najbardziej wydajne rozwiązanie

Wirówki przemysłowe firmy Flottweg można dostosować do wszystkich możliwych wymogów technologii procesowej. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz konsekwentna modernizacja zapewniają osiągnięcie optymalnego poziomu odwodnienia każdego osadu!

 • Niższe koszty nabycia i eksploatacji dzięki dużej przepustowości i ciągłej, automatycznej obsłudze
 • Znacząco zmniejszone zużycie energii
 • Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed ścieraniem
 • Brak cyklu czyszczenia w fazie pracy
 • Wymiana części zamiennych i zużytych oraz badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego (UVV) mogą odbywać się na miejscu
Proces odwadniania i zagęszczania osadu ściekowego

Dekanter OSE firmy Flottweg – oszczędne zagęszczanie osadu ściekowego

Zagęszczanie osadu ściekowego oznacza koncentrację nadmiernego osadu, który koncentruje się w fazach biologicznych, od 0,5–1% do 6–8% zawartości suchej masy. Zmniejsza to objętość osadu o 90–95%. Zagęszczony osad ściekowy można następnie przepompować do wieży fermentacyjnej.

Firma Flottweg skonstruowała dekanter OSE (OSE = optymalne zagęszczanie osadu) specjalnie do zagęszczania osadów. Jest wydajny, niezawodny i ekonomiczny. Dekanter ma znaczną przewagę nad innymi agregatami zagęszczającymi.

 • Duże natężenie przepływu
 • Brak lub niskie zapotrzebowanie na polimery
 • Urządzenie nadaje się także do przeróbki osadu mieszanego i pierwotnego
 • Zamknięta konstrukcja w celu obniżenia emisji zapachów
 • Zwarta konstrukcja, niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

Dekanter HTS firmy Flottweg – oszczędne odwadnianie osadu ściekowego

W celu transportowania, utylizacji, składowania lub spalania odwodnionego osadu ważna jest wysoka zawartość suchej masy.  Innym ważnym czynnikiem jest ekonomiczne zużycie polimerów, energii oraz wody, a także niewielkie zużycie. Optymalnym rozwiązaniem do odwadniania osadu ściekowego jest dekanter HTS firmy Flottweg. Ten dekanter oferuje znaczącą przewagę nad innymi agregatami.

 • Maksymalna zawartość suchej masy przy minimalnym zapotrzebowaniu na polimery
 • Brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych, takich jak materiały filtrujące i tkaniny filtracyjne
 • Automatyczne dostosowywanie urządzenia do zmiennych warunków na dopływie oraz warunków eksploatacyjnych dzięki

Firma Flottweg osiąga wyższą zawartość suchej masy

Osiągnięcie wyższej zawartości suchej masy w odwadnianiu i zagęszczaniu osadu ściekowego i w oczyszczalniach ścieków. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy, aby osiągać większe sukcesy. Zasięgnij porady naszych specjalistów!

Broszury do pobrania