Engineered For Your Success
Thickening of Sewage Sludge | Flottweg

Odwadnianie i zagęszczanie osadu ściekowego w oczyszczalniach

W zależności od wielkości oczyszczalni stosuje się różne metody oczyszczania ścieków. Wirówki Flottweg Dekanter do zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego są wykorzystywane w różnych etapach oczyszczania ścieków. Odwodniony za pomocą wirówki Dekanter osad ściekowy nadaje się do wszelkich dalszych zastosowań lub do utylizacji - do wykorzystania w rolnictwie, spalenia lub składowania.

Wirówki Flottweg Dekanter można ponadto dostosować do wszystkich możliwych wymogów technologii procesowej. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz konsekwentna modernizacja zapewniają osiągnięcie najlepszego poziomu odwodnienia każdego osadu!

Wirówki Flottweg OSE Dekanter do zagęszczania osadu ściekowego

Zagęszczanie osadu ściekowego oznacza osad nadmiarowy rzędu 5-10 g/l na stopniach biologicznych. Zawartość suchej masy jest koncentrowana do 5-8%, zanim osad zostanie przepompowany do wieży fermentacyjnej. Redukuje to jego objętość o 90 do 95%.

Do tego celu skonstruowano wirówkę Flottweg OSE Dekanter (niem. OSE = optimale Schlammeindickung, czyli optymalne zagęszczanie osadu ). Wirówka wyróżnia się wysoką wydajnością, niezawodnością i ekonomicznością. Najnowsze analizy kosztów stałych (kapitał i personel) i zmiennych (zużycie prądu, wody i polimerów oraz koszty części zamiennych) potwierdziły, że w porównaniu z innymi agregatami zagęszczającymi wirówka Dekanter cechuje się decydującymi zaletami.

Korzyści podczas zagęszczania osadu ściekowego:

 • Optymalizacja kosztów eksploatacji poprzez duża przepustowość i długie czasy pracy.
 • Wyraźna redukcja zużycia energii.
 • Zerowe lub zaledwie nieznaczne zapotrzebowanie na polimery.
 • Brak cyklu czyszczenia w fazie pracy.
 • Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed ścieraniem.
 • Wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych oraz badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego (UVV) generalnie odbywają się na miejscu.
 • Mniejszy koszt zakupu i redukcja kosztów procesu dzięki automatycznej eksploatacji w trybie ciągłym.
 • Kompaktowa konstrukcja, mniejsze gabaryty oraz duża przepustowość.
 • Zamknięta konstrukcja w celu obniżenia emisji zapachów.
 • Urządzenie nadaje się także do przeróbki osadu mieszanego i pierwotnego.
  Odwadnianie i zagęszczanie osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków

  Wirówki Flottweg HTS do odwadniania osadu ściekowego

  Niezależnie od tego, czy osad po odwodnieniu jest transportowany, użytkowany, składowany czy spalany, decydujące znaczenie ma jego maksymalne wysuszenie. Innym ważnym czynnikiem jest ekonomiczne zużycie polimerów, energii oraz wody, a także niewielkie zapotrzebowanie na części zamienne. Optymalnym rozwiązaniem w tego typu zadaniach jest wirówka Flottweg HTS Dekanter do odwadniania osadu ściekowego. W porównaniu z innymi agregatami zalety wirówki Dekanter dla przepustowości od 10 do 180 m³/h są decydujące.

  Korzyści podczas zagęszczania osadu ściekowego:

  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki optymalnej wydajności.
  • Maksymalna zawartość suchej masy przy minimalnym zapotrzebowaniu na polimery.
  • Wyraźna redukcja zużycia energii.
  • Zoptymalizowane koszty procesu dzięki automatycznej eksploatacji w trybie ciągłym.
  • Brak cyklu czyszczenia w fazie pracy.
  • Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed ścieraniem.
  • Wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych oraz badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego (UVV) generalnie odbywają się na miejscu.
  • Brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych, takich jak materiały filtrujące, tkaniny filtracyjne itd.
  • Automatyczne dostosowywanie urządzenia do zmiennych warunków na dopływie oraz warunków eksploatacyjnych dzięki sterownikowi PLC lub systemowi zdalnego monitorowania.

  Broszury do pobrania