Engineered For Your Success

17.11.2021

Pomieszczenia odbioru maszyn marki Flottweg  – bezpieczeństwo przede wszystkim

W toku eksploatacji maszyny muszą wytrzymać działanie ogromnych sił odśrodkowych i miażdżących. Aby zagwarantować ciągłość i pełne bezpieczeństwo pracy maszyn u klienta, każda z nich – zanim opuści zakład firmy Flottweg – jest poddawana dokładnym próbom.

Gdy gotowa i zdolna do autonomicznej pracy maszyna marki Flottweg opuszcza dział montażu, w pełni nadaje się do wykorzystania u klientów w nawet najbardziej złożonych procesach separacji. Zanim wirówka zostanie zapakowana i opuści nasz zakład, musi przejść końcową kontrolę – tzw. odbiór maszyny.

Ostatnia kontrola, zanim maszyna trafi do klienta – pomieszczenie odbioru maszyn Ostatnia kontrola, zanim maszyna trafi do klienta – pomieszczenie odbioru maszyn

Ośrodki testowe firmy Flottweg są projektowane specjalnie pod kątem prowadzenia możliwie najbardziej realistycznych prób maszyn, tj. w warunkach zbliżonych do tych, które będą panowały u klienta, stale przez czas od 12 do 24 godzin. W zależności od wymagań klienta wirówka może zostać podłączona w pomieszczeniu odbioru maszyn, w którym ma być poddawana próbom, do ujęcia wody pitnej. Dostępne są również ogólne próby funkcjonalne z pomiarami wibracji, testami czujników oraz próbami szczelności. Szczególnie ważna w przypadku naszych separatorów jest pełna oraz precyzyjna funkcjonalność układu otwierania i zamykania. W przypadku maszyn typu EX,przeznaczonych do eksploatacji w potencjalnie wybuchowych atmosferach, badane są również zużycie wymaganego gazu obojętnego i charakterystyka temperaturowa. Naszym celem jest spełnienie wszystkich wymagań. Dlatego badamy również parametry hydrauliczne, tj. natężenia przepływu zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

Firma Flottweg dysponuje łącznie siedmioma pomieszczeniami lub halami, które można wykorzystać na potrzeby prowadzenia prób. Sześć z nich jest przeznaczonych dla dekanterów oraz urządzeń Sedicanter® i Sorticanter®. Odbiory bębna przeprowadzane są tylko w specjalnie do tego celu przystosowanej siódmej hali. W nowym zakładzie nr II wprowadziliśmy pomieszczenia testowe o wymiarach 12 x 8 m, w których panują optymalne warunki do przeprowadzania prób w przyszłości.

„Próby przeprowadzamy po to, by mieć stuprocentową pewność, że maszyna spełnia swoją funkcję i zapewnia bezpieczeństwo operatorom” – wyjaśnia Thomas Brunner, który uczestniczył w projektowaniu pomieszczeń odbioru maszyn.

Kontrole i monitorowanie przebiegu próbnego odbywają się w sterowni Kontrole i monitorowanie przebiegu próbnego odbywają się w sterowni

Podczas projektowania tych przestrzeni szczególną uwagę zwrócono na ochronę środowiska. Przykładowo: energia rotacyjna wytwarzana podczas hamowania maszyn jest oddawana z powrotem do sieci i ponownie wykorzystywana. Ponadto woda użyta do prób jest gromadzona i poddawana recyklingowi do możliwie najbardziej higienicznego poziomu. W przypadku większych maszyn może być wymagany przepływ na poziomie do 200 m³ wody na godzinę.

Ponieważ nikt nie zna naszych produktów lepiej niż my sami, zakrojone na szeroką skalę projektowanie pomieszczeń do prób wiązało się z zaangażowaniem niemal wyłącznie personelu własnego. W ciągu dwóch lat udało nam się stawić czoła wyzwaniu związanemu z koniecznością uwzględnienia każdego najdrobniejszego szczegółu i rozważenia każdej ewentualności.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide