Engineered For Your Success

17.05.2021

Próba funkcjonalna urządzenia Xelletor – potwierdzenie przydatności nowej maszyny

Nowe maszyny z serii Xelletor marki Flottweg są oferowane już od ponad 2 lat. W tym czasie wielu klientów wymieniło wirówkę dekantacyjną z serii C na wirówkę dekantacyjną z serii Xelletor. Ważnym aspektem takiego przedsięwzięcia jest fakt, że wymiana dotyczy jedynie zespołu obrotowego. Rainer Moosner, dyrektor serwisu w firmie Flottweg, dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nowej wirówki dekantacyjnej.

interview-xelletor-expert_14 Wywiad z Rainerem Moosnerem na temat nowej wirówki dekantacyjnej.

Maszyny z serii Xelletor są wykorzystywane od ponad dwóch lat. Jakie są opinie klientów na ich temat?

W ramach programu Xelletor zespół obrotowy z serii C został zastąpiony zespołem następcy – modelu Xelletor (seria X). W ten sposób zachowano całą maszynę, a wymieniono jedynie zespół obrotowy – co nie wymagało żadnej dodatkowej konfiguracji. Pierwsze projekty, w których zastosowano zespół Xelletor,  spotkały z bardzo pozytywnym przyjęciem.

Przykładem takiego projektu może być oczyszczalnia ścieków w mieście Günzburg. W tym przypadku wirnik maszyny C4E zastąpiono systemem Xelletor maszyny X4E. Zespół serwisowy przygotował prognozę możliwych do uzyskania wyników w zakresie przerobu, czasu pracy itp. Rozwiązanie marki Flottweg pozwoliło na osiągnięcie znacząco lepszych wyników po roku działania.

 

Jak radzi sobie wirówka dekantacyjna z serii Xelletor w próbach funkcjonalnych? Jakie dostarcza korzyści?

Wyraźne korzyści, jakie przynosi zastosowanie serii Xelletor, obejmują: wyższą zawartość suchej masy  oraz niższe  zużycie polimerów i energii. Na przykład: w jednej z oczyszczalni ścieków osiągnięto o 2,5% większą zawartość suchej masy. W oparciu o dwie maszyny zakład uzyskał oszczędności w wysokości 200 000 EUR rocznie.

Na podstawie prób ustaliliśmy, że możliwe jest uzyskanie wyższej zawartości suchej masy lub niższego zużycia polimerów. Natomiast dzięki swojej konstrukcji wirówka dekantacyjna z serii Xelletor zapewnia zawsze mniejsze zużycie energii.

Oznacza to, że możliwe jest zaoszczędzenie na zużyciu polimerów przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości suchej masy. Zależy to od prędkości wprowadzania szlamu. Im skuteczniej szlam jest odwadniany, tym lepsze wyniki.

 

Ile trwa wymiana zespołu obrotowego?

Wymiana wirnika trwa około 3–4 godzin. Po zakończeniu wymiany klient może kontynuować eksploatację maszyny w taki sam sposób, jak wcześniej. W toku dalszego użytkowania zapewniamy klientowi wsparcie przez okres od 3 dni do tygodnia. W tym czasie instruujemy klienta, jak ustawiać poszczególne parametry. W zależności od potrzeb klienci mogli eksploatować maszynę samodzielnie przez okres od jednego do dwóch tygodni. Jest to ważne z punktu widzenia problemów, które mogą się pojawić. Ponadto klient czuje się pewniej, użytkując maszynę.


Często pojawiają się obawy o obudowę maszyny oraz o zużycie. Co wiadomo na ten temat?

Seria Xelletor oferowana jest w konstrukcji ślimakowej z listwami. Korzyści: Brak korpusu ślimaka oznacza wyeliminowanie osadów. Maszyny z serii Xelletor są już dostępne w sprzedaży od ponad dwóch lat i jeszcze nie stwierdziliśmy  żadnych znaczących śladów ich zużycia . Jeśli konieczna będzie naprawa, firma Flottweg może przeprowadzić ją w stosunkowo prosty sposób bez konieczności demontażu całej ramy.

 

Kto może skorzystać najbardziej na wprowadzeniu serii Xelletor? Czy istnieje jakieś kryterium oceny?

Ogólnie rzecz biorąc, zależy to zawsze od wielkości zakładu uzdatniania. Należy jednak również wziąć pod uwagę inne czynniki, np. czas pracy maszyny. Zasadniczo im większa oczyszczalnia ścieków, tym bardziej jest to opłacalna inwestycja.

 

Czy dostępne są dane dotyczące okresu amortyzacji?

Można podać konkretny przykład: Przeprowadziliśmy próby maszyn z serii Xelletor i sprzedaliśmy je oczyszczalniom ścieków w niemieckich miastach Erlangen i Darmstadt. W tych lokalizacjach okres amortyzacji wynosił jeden rok.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide