Engineered For Your Success

26.10.2022

Energooszczędny, zoptymalizowany pod kątem konserwacji i wydajny – nowy separator dyszowy Flottweg

Separator dyszowy jest stosowany głównie wtedy, gdy wymagane jest ciągłe oddzielanie dużych ilości ciał stałych od cieczy wraz z maksymalnym oczyszczaniem lub separacją. Dzięki temu separator dyszowy szczególnie dobrze nadaje się do stosowania w przemyśle skrobiowym, jak również do produkcji etanolu. Firma Flottweg z Dolnej Bawarii po raz pierwszy prezentuje swój separator dyszowy i wprowadza na rynek zrównoważone i wydajne urządzenie do separacji, opracowane na fundamencie 60 lat doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie technologii oddzielania mechanicznego.

Według Matthiasa Gaube, kierownika ds. produktów w firmie Flottweg, zapytania klientów odegrały kluczową rolę w opracowaniu separatora dyszowego: – Wspólnie z naszymi klientami opracowaliśmy separator dyszowy, skupiając się na jednym celu: stworzeniu separatora dyszowego idealnie dostosowanego do potrzeb klienta. Rezultatem jest innowacyjna, energooszczędna i wytrzymała konstrukcja. Planowanie i realizacja projektu separatora dyszowego trwała zaledwie rok, co oznaczało, że mogliśmy szybko reagować na wymagania i życzenia klienta.

202210_News_D%C3%BCse_Zusammenfassung_1

Działanie separatora dyszowego

Separatory dyszowe marki Flottweg (dwu- i trójfazowe) znajdują zastosowanie między innymi w przetwórstwie skrobi w procesach ciągłego oddzielania fazy stałej od cieczy w ramach wydajnego klarowania lub oddzielania. Produkt przeznaczony do klarowania lub oddzielania przepływa przez nieruchomą rurę wlotową do wnętrza bębna i jest delikatnie przyspieszany przez rozdzielacz do roboczej prędkości obrotowej. Duże cząstki stałe są oddzielane bezpośrednio w polu wirowania dwufazowego separatora dyszowego. Podczas przepływu przez zespół talerzy oddzielana jest drobna frakcja stała. Cząstki stałe gromadzą się w zewnętrznych komorach bębna. Stamtąd są one odprowadzane w sposób ciągły przez dysze. Wyklarowana ciecz wypływa z zespołu talerzy i jest odprowadzana pod ciśnieniem przez tarczę skórującą.

W przypadku trójfazowych separatorów dyszowych większe cząstki stałe są oddzielane podczas przepływu przez zespół talerzy i kierowane na krawędź bębna w wyniku działania dużej siły odśrodkowej. Tam są one gromadzone w zewnętrznych komorach bębna, a następnie odprowadzane w sposób ciągły przez dysze. Pozostały strumień produktu jest rozdzielany i kierowany do wylotów środkowego i górnego. Cząstki stałe o mniejszych rozmiarach tworzą frakcję środkową, która jest odprowadzana pod ciśnieniem. Pozostała ciecz przepływa przez zespół talerzy w postaci niemal całkowicie przejrzystej frakcji górnej. Ciecz ta jest także odprowadzana pod ciśnieniem przez tarczę skórującą.

Separatory dyszowe mają również największy możliwy obszar klarowania i mogą przetwarzać duże ilości odprowadzanej w sposób ciągły fazy stałej. Z wylotu dolnego wyprowadzana jest konsekwentnie oczyszczona frakcja stała. Jednocześnie frakcja górna zostaje optymalnie oczyszczona i jest gotowa do dalszych procesów separacji. W zależności od zadania oddzielania, natężenie przepływu separatora dyszowego można zmieniać w zakresie od 40 m³/h do 160 m³/h.

202210_News_D%C3%BCse_Zusammenfassung_3

Skrobia do stosowania w przemyśle spożywczym

Skrobia może być wykorzystywana w wielu procesach – w przemyśle spożywczym jako środek wiążący lub zagęszczający do produkcji wypieków, zup i sosów, w przemyśle papierniczym i tektury falistej oraz w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkcja skrobi wymaga optymalnego oczyszczania lub separacji w połączeniu z wysoką zawartością cząstek stałych. Tutaj stosuje się głównie separatory dyszowe marki Flottweg. Zakres użytkowania separatora dyszowego Flottweg obejmuje różne zastosowania skrobi. Oprócz produkcji skrobi pszennej i ziemniaczanej, separator dyszowy może być również stosowany w procesie produkcji skrobi z kukurydzy lub tapioki.

Dzięki separatorowi dyszowemu Flottweg można osiągnąć znakomite wyniki, szczególnie w połączeniu z urządzeniem myjącym lub recyrkulacyjnym. To urządzenie umożliwia podawanie wody przemysłowej/wody do mycia lub zagęszczonego produktu bezpośrednio do komór fazy stałej przed wylotem dyszy, z prędkością roboczą, aby niezawodnie skompensować wahania produktu. Ponadto urządzenie myjące skuteczniej oddziela fragmenty włókna i rozpuszczone substancje od frakcji skrobi. Opcjonalna wersja trójfazowa separatora dyszowego Flottweg zapewnia dodatkową korzyść w produkcji skrobi mokrej. Pozwala ona na niemal całkowite oczyszczenie strumienia górnego, który można następnie skierować z powrotem bezpośrednio do procesu w charakterze wody przemysłowej, eliminując potrzebę stosowania dodatkowej świeżej wody i wykonywania dalszych kroków.

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Podczas opracowywania separatora dyszowego skoncentrowano się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju: oszczędność zasobów i materiałów w połączeniu z wydajną konstrukcją separatora dyszowego sprawia, że ten innowacyjny produkt jest energooszczędny, a jednocześnie efektywny. Separator dyszowy zapewnia wysokie natężenie przepływu i doskonałe wyniki oddzielania przy minimalnym zużyciu energii. Te istotne kryteria mają również duży wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji.

Kluczem do oszczędności energii i sprawności jest serce maszyny: bęben. Rewolucyjna konstrukcja naszego bębna pozwala zaoszczędzić energię napędową. Ponadto bęben separatora dyszowego jest znacznie lżejszy w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Konstrukcja bębna separatora zapewnia niezawodną pracę bez drgań. Zintegrowane z bębnem komory na fazę stałą zapobiegają niekontrolowanej akumulacji osadu, co pozwala zapobiec drganiom. Koncentrat może być odprowadzony z bębna przez komory na fazę stałą bez pozostawiania osadu. Rozmiar wylotów dyszy jest optymalnie dostosowywany do danego procesu oraz do przetwarzanego produktu.

Łatwa i szybka konserwacja

Już na etapie projektowania dużą wagę przywiązywano do innej cechy separatora dyszowego: konstrukcja separatora została zoptymalizowana pod kątem łatwej konserwacji. – Dla nas oznacza to nie tylko optymalną konserwację, ale także ogólne unikanie części wymagających konserwacji lub podlegających zużyciu – wyjaśnia Matthias Gaube. – Dzięki temu nasz bezdotykowy system uszczelniający pozwolił nam znacznie ograniczyć potencjalne zużycie już na etapie projektowania. Jednak dzięki innowacyjnej i odpornej na zużycie konstrukcji bębna separatora nawet te prace konserwacyjne, które są mimo wszystko konieczne, zostały zoptymalizowane w największym możliwym stopniu. Rozmieszczenie dyszy zapewnia naturalne zabezpieczenie przed ścieraniem pod wpływem działania materiału w bębnie. Dysze separatora dyszowego marki Flottweg są pokryte wykonanym z węglika spiekanego zabezpieczeniem przed ścieraniem, które zapewnia maksymalną żywotność. Dysze można szybko i łatwo wymienić przez otwór serwisowy w obudowie. Również kompaktowy napęd wrzecionowy zasługuje na szczególną uwagę: dzięki przemyślanej konstrukcji separatora dyszowego, wrzeciono można szybko zdemontować i wymienić, wykręcając w razie potrzeby tylko cztery śruby.

202210_News_D%C3%BCse_Zusammenfassung_2

Konstrukcja zapewniająca najwyższy poziom higieny

Separatory dyszowe oferują pełną funkcjonalność pod kątem wymogów higienicznych w branżach podlegających ścisłym regulacjom prawnym – np. spożywczej, biotechnologicznej i chemicznej. Innowacyjne komory na fazę stałą w bębnie separatora stanowią gwarancję, że koncentrat jest odprowadzany z bębna bez osadu, który nie zostaje w maszynie także po jej wyłączeniu. Wszystkie części separatora mające kontakt z produktem wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Higieniczna konstrukcja separatora dyszowego Flottweg uwzględnia brak niedostępnych przestrzeni, co ułatwia czyszczenie. W przemyśle spożywczym i biotechnologicznym wszystkie elementy mające kontakt z produktem są przystosowane do czyszczenia w procesie CIP (Clean-in-Place) oraz można je łatwo zintegrować z istniejącymi procesami czyszczenia.

Stan gotowości do pracy

Pierwsze testy z separatorem dysz dały już jednoznaczne wyniki: – Ponieważ jest to nowy separator, spodziewaliśmy się, że podczas pierwszych testów konieczne będzie wprowadzenie pewnych zmian – wyjaśnia kierownik ds. produktów – ale okazało się, że nie mieliśmy racji. Niemal od samego początku udało nam się zintegrować separator z procesem naszego partnera testowego. Cieszymy się, że nasz separator dyszowy znacznie przewyższa wyznaczone przez nas cele w zakresie sprawności.

Matthias Gaube jest również bardzo optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o zakres zastosowań separatora dyszowego: – Udało nam się już wszechstronnie i z powodzeniem przetestować separator dyszowy w obszarach produkcji skrobi mokrej i etanolu. Jednak stale dążymy do poszerzenia zakresu zastosowań tego urządzenia i nieustannie przeprowadzamy ekscytujące i bardzo ciekawe próby.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide