Engineered For Your Success

13.07.2022

Separator dyszowy - Wywiad z kierownikiem ds. produktów Flottweg, Matthiasem Gaube

Flottweg opracowała nowy separator dyszowy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w technice separacji. Matthias Gaube, kierownik produktu w firmie Flottweg, odegrał kluczową rolę w rozwoju separatora dyszowego. W poniższym wywiadzie Matthias opowiada o obszarach zastosowania nowego produktu, cechach, na które zwrócono szczególną uwagę podczas projektowania, oraz o tym, jak separator dyszowy wypadł w testach wstępnych. 

D%C3%BCse_Interview_Hauptbild

Dlaczego firma Flottweg opracowała separator dyszowy?

Jako specjalista w dziedzinie technologii oddzielania mechanicznego zawsze staramy się oferować naszym klientom doskonałe rozwiązania procesowe. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z separatorami z serii AC w połączeniu z licznymi życzeniami klientów, zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą ofertę produktów o wysokowydajny separator dyszowy.

Jaki był główny cel podczas opracowywania separatora dyszowego?

W firmie Flottweg nowe produkty są opracowywane z uwzględnieniem dwóch celów: jak najlepiej spełniać wymagania naszych klientów i jednocześnie dostarczać zrównoważone rozwiązania do oddzielania mechanicznego. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy projektujemy taką maszynę, oszczędność zasobów jest priorytetem dla nas i dla naszych klientów. Dlatego podczas projektowania i budowy separatora dyszowego zwracaliśmy szczególną uwagę na konstrukcję oszczędną pod względem zużycia materiałów i zoptymalizowaną pod kątem wydajności. Pozwala to oszczędzać zasoby i obniża koszty eksploatacyjne.

Ile czasu zajęło zaplanowanie i wykonanie separatora dyszowego?

Od decyzji o stworzeniu prototypu po przygotowanie maszyny do testów – zabrało nam to zaledwie rok! To kolejny dowód na to, jak sprawna i elastyczna jest firma Flottweg w odpowiedzi na wymagania klientów.

Co wyróżnia separator dyszowy?

Jak już wspomnieliśmy, zawsze staramy się jak najskuteczniej zaspokajać potrzeby klientów. Niskie zużycie energii w połączeniu z wysoką wydajnością produkcyjną i oczywiście doskonałymi wynikami oddzielania to najważniejsze priorytety naszych klientów. Mogę śmiało powiedzieć, że FDS2000 realizuje te cele bardzo dobrze. Niskie zużycie energii przez nasz separator dyszowy zaskoczyło nawet naszych projektantów.

Które cechy były szczególnie ważne podczas projektowania?

Należy tutaj wspomnieć o bębnie separatora dyszowego Flottweg – w końcu jest to serce systemu. Innowacyjny projekt bębna łączy w sobie wiele pozytywnych cech. Warto wspomnieć o szczególnie płynnej pracy naszego systemu i maksymalnych oszczędnościach energii dzięki specjalnie kontrolowanemu odprowadzaniu z dolnego wylotu. Ruch obrotowy bębna jest wspomagany przez wychód z dolnego wylotu, co pozwala zaoszczędzić energię napędową. Należy tutaj wspomnieć o bębnie separatora dyszowego Flottweg – w końcu jest to serce systemu. Innowacyjny projekt bębna łączy w sobie wiele pozytywnych cech. Warto wspomnieć o szczególnie płynnej pracy naszego systemu i maksymalnych oszczędnościach energii dzięki specjalnie kontrolowanemu odprowadzaniu z dolnego wylotu. Ruch obrotowy bębna jest wspomagany przez wychód z dolnego wylotu, co pozwala zaoszczędzić energię napędową. Ponadto, kompletny bęben to kompaktowe urządzenie, które można bez problemu zmontować i zdemontować, co ułatwia konserwację.

Czy oprócz tej funkcji istnieją jeszcze inne zalety techniczne?

Opcjonalnie bęben separatora dyszowego może być wyposażony w urządzenie do mycia lub recyrkulacji. Urządzenie ma bezstykowy i tym samym niewymagający konserwacji system uszczelniający. Urządzenie umożliwia ponowne oczyszczanie fazy stałej w bębnie z prędkością roboczą i równoważenie wahań jakości produktu. Oprócz tej korzyści operacyjnej, nasz separator dyszowy obejmuje dobrze znane i popularne funkcje serii AC, takie jak zastosowanie tarczy skórującej, łatwy w utrzymaniu kompaktowy napęd wrzecionowy oraz w pełni zautomatyzowany system smarowania.

Jak działa separator dyszowy?

Separatory dyszowe są stosowane do oddzielania ciał stałych od cieczy w sposób ciągły. Produkt przeznaczony do klarowania lub oddzielania przepływa przez nieruchomą rurę wlotową do wnętrza bębna i jest delikatnie przyspieszany przez rozdzielacz do roboczej prędkości obrotowej. W procesie większe cząstki stałe są oddzielane bezpośrednio w polu wirówki. Podczas przepływu przez zespół talerzy oddzielana jest drobna frakcja stała. Cząstki stałe gromadzą się w zewnętrznych komorach bębna. Stamtąd są one odprowadzane w sposób ciągły przez dysze. Wyklarowana ciecz wypływa z zespołu talerzy i jest odprowadzana pod ciśnieniem przez tarczę skórującą.

202207_Fakten_D%C3%BCse_Hauptbild

Jaka jest różnica między dwufazowym a trójfazowym separatorem dyszowym?

Oprócz oddzielania fazy stałej od cieczy, trójfazowe separatory dyszowe umożliwiają frakcjonowanie cząstek o różnych rozmiarach. Po oddzieleniu fazy stałej za pomocą dysz, pozostały strumień produktu jest rozdzielany i kierowany do wylotów środkowego i górnego. Cząstki stałe o mniejszych rozmiarach tworzą frakcję odprowadzaną przez wylot środkowy. Pozostała ciecz przepływa przez zespół talerzy w postaci niemal całkowicie przejrzystej frakcji górnej. Oczyszczony strumień górny można następnie ponownie wykorzystać bezpośrednio na kolejnych etapach procesu.

Do jakich zastosowań nadaje się separator dyszowy?

Nasz separator dyszowy został już wszechstronnie i pomyślnie przetestowany w produkcji skrobi mokrej i etanolu. Jednak stale dążymy do poszerzenia zakresu zastosowań tego urządzenia i przeprowadzamy ekscytujące i bardzo ciekawe próby.

Jaka jest wydajność separatora dyszowego?

Oczywiście dokładnej odpowiedzi na to pytanie można udzielić tylko w odniesieniu do konkretnego produktu, ponieważ różne zadania oddzielania mają swoje specyficzne parametry. Ogólnie rzecz biorąc, natężenie przepływu separatora dyszowego Flottweg waha się od 40 m³/h do 160 m³/h (lub od 176,11 gpm do 704,46 gpm).

A co z konserwacją separatora dyszowego?

W fazie projektowania nasi specjaliści od technologii oddzielania mechanicznego przywiązywali dużą wagę do optymalizacji konstrukcji pod kątem konserwacji. – Dla nas oznacza to nie tylko optymalną konserwację, ale także ogólne unikanie części wymagających konserwacji lub podlegających zużyciu – wyjaśnia Matthias Gaube. – Na przykład nasz bezstykowy system uszczelniający pozwolił nam znacznie ograniczyć potencjalne zużycie już na etapie projektowania. Nawet niezbędne prace konserwacyjne zostały zoptymalizowane w największym możliwym stopniu. Na przykład zespół smarowania i płaski pas napędowy są łatwo dostępne przez otwory konserwacyjne w obudowie przekładni. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na nasz kompaktowy napęd wrzecionowy. Dzięki przemyślanej konstrukcji można go poluzować zaledwie czterema śrubami, co umożliwia jego szybką wymianę w razie potrzeby.

Co demonstrują pierwsze testy?

Ponieważ jest to nowy separator, byliśmy gotowi wprowadzić pewne zmiany podczas pierwszych testów. Okazało się jednak, że nie jest to konieczne. W ciągu pierwszych godzin pracy udało nam się zintegrować separator z procesami naszego partnera testowego, który jest teraz właścicielem naszego pierwszego modelu FDS2000. Cieszymy się, że nasz separator dyszowy znacznie przewyższa nasze własne cele w zakresie sprawności.

Jakie było pierwsze wrażenie klienta?

Nasi partnerzy testowi wybrali separator dyszowy Flottweg po testach, co pokazuje, z jakim entuzjazmem klienci witają nowy produkt. Wyniki testów były konsekwentnie pozytywne, co również zrobiło wrażenie na naszych klientach.

Podsumowując, czy możesz opisać separator dyszowy w kilku słowach?

Wydajność – Oszczędność energii – Optymalizacja konserwacji

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide