Engineered For Your Success

21.09.2021

Inwestycje w nową instalację odwadniającą szybko się zwracają.

Odwadnianie szlamu ściekowego może być kluczem do ogromnej redukcji kosztów operacyjnych w większości oczyszczalni ścieków na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wirówki dekantacyjne wykazały swoją przydatność jako najlepsze systemy separacji do dokładnego odwadniania. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ wirówki dekantacyjne są trwałe, wytrzymałe i nie wymagają częstej konserwacji. Niemniej długa żywotność tych maszyn oznacza, że wiele europejskich oczyszczalni ścieków nadal korzysta z urządzeń wprowadzonych do eksploatacji kilkadziesiąt lat temu.

Dwóch operatorów oczyszczalni ścieków w Finlandii skorzystało z dostępnych możliwości rozwoju technologii odwadniania szlamu ściekowego. W ciągu kilku ostatnich tygodni i miesięcy nowe wirówki dekantacyjne marki Flottweg zredukowały koszty operacyjne związane z odwadnianiem szlamu ściekowego w takim stopniu, że możliwa stała się amortyzacja sprzętu w wyjątkowo krótkim czasie.

Rzut oka na podziemną oczyszczalnię ścieków w fińskim mieście Turku. Rzut oka na podziemną oczyszczalnię ścieków w fińskim mieście Turku.

Odwadnianie szlamu ściekowego jako klucz do redukcji kosztów.

Podczas oczyszczania ścieków komunalnych na końcu procesu powstaje duża ilość tzw. szlamu ściekowego. Na potrzeby transportu, recyklingu, utylizacji lub spalania odwodnionego szlamu konieczne jest, by odznaczał się on wysoką zawartością masy suchej. Inne ważne czynniki to ekonomiczne wykorzystanie polimerów, wody i energii oraz mniejsze zużycie sprzętu. Przyglądając się kosztom, można zauważyć, że około 75% z nich związanych jest z utylizacją szlamu ściekowego, 15% z wykorzystaniem polimerów, a reszta ze zużyciem energii i innymi wydatkami. Na tej podstawie można stwierdzić, że efektywne usuwanie szlamu prowadzi do oszczędności we wszystkich trzech składowych kosztów.

W poszukiwaniu tych korzyści dwóch operatorów oczyszczalni ścieków w Finlandii zdecydowało się na reorganizację procesów oczyszczania mechanicznego.

Pod piwnicami miasteczka studenckiego – szybka amortyzacja sprzętu w oczyszczalni ścieków w fińskim mieście Turku

Turku to miejsce, w którym rzeka Aurajoki wpływa do Morza Bałtyckiego. Jest to szóste co do wielkości miasto Finlandii. Liczy ono niemal 200 000 mieszkańców. Miasto jest siedzibą archidiecezji Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii oraz ważnym ośrodkiem akademickim z uniwersytetami, instytutami i firmami badawczymi. Wyjątkowo innowacyjna jest także jedyna oczyszczalnia ścieków w mieście.

Turun seudun puhdistamo Oy to należący do 14 gmin dostawca usług oczyszczania ścieków. Firma zapewnia swoim właścicielom wysokiej jakości usługi oczyszczania ścieków. Zakład oczyszczania ścieków znajduje się na terenie obiektu o nazwie Kakolanmäki. Przedsiębiorstwo przetwarza okoliczne ścieki przemysłowe oraz komunalne wytwarzane przez prawie 300 000 mieszkańców miasta Turku i jego okolic. Patrząc od środka, zbudowana kilka lat temu pod miastem oczyszczalnia ścieków sama przypomina małe miasto.

Jeszcze kilka lat temu cały proces odwadniania szlamu ściekowego odbywał się przy zastosowaniu dwóch starszych wirówek dekantacyjnych. W związku z niesatysfakcjonującymi wynikami separacji podjęto decyzję o zastosowaniu proaktywnego podejścia do oczyszczania ścieków:

„pilnym tematem stał się zakup nowych systemów odwadniania w związku z odnowieniem naszej umowy na usuwanie szlamu w 2018 roku. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ogólnoeuropejskiej procedury przetargowej w celu zastąpienia dotychczasowych maszyn nowoczesnymi dekanterami, a tym samym osiągnięcia maksymalnej wydajności osuszania. Jednym z oferentów była firma Flottweg” – wyjaśnia Jouko Tuomi, inżynier procesu w firmie Turun seudun puhdistamo Oy.

Po szczegółowej analizie oferty i uwzględnieniu kilku istotnych czynników podjęta została decyzja o zakupie dwóch wirówek dekantacyjnych marki Flottweg.

Po dwóch latach funkcjonowania nowego sprzętu Jouko Tuomi pozytywnie ocenia decyzję o zakupie: „w tym czasie udało nam się obniżyć koszty usuwania szlamu o 150 000 EUR rocznie, co było możliwe dzięki zwiększeniu o około pięć procent zawartości masy suchej. Jednocześnie obniżyliśmy koszty wykorzystania polimerów o około 15 000 EUR oraz zużycia energii o dalsze 3 000 EUR rocznie”.

Dzięki oszczędnościom operatorzy zakładu zdołali uzyskać zwrot kosztów zakupu sprzętu w ciągu zaledwie jednego roku.

Na potrzeby przetwarzania ścieków w Turku wykorzystywane są dwie wirówki z serii C marki Flottweg. Na potrzeby przetwarzania ścieków w Turku wykorzystywane są dwie wirówki z serii C marki Flottweg.

Ogromne oszczędności dzięki najwyższej wydajności.

Również w innym mieście podjęto niedawno decyzję o dokonaniu inwestycji w nową instalację odwadniającą. Oczyszczalnia ścieków Seinäjoki została zaprojektowana pod kątem obsługi ekwiwalentu 100 000 mieszkańców i jest obecnie eksploatowana na poziomie około 90 proc. swojej wydajności. Do oczyszczalni trafiają również ścieki przemysłowe. Na przykład pobliski duży zakład mleczarski wytwarza ścieki, które są nieco bardziej tłuste niż standardowo.

Oczyszczalnia od 20 lat korzysta z technologii separacji odśrodkowej. Ponieważ ze względu na niewielkie zapotrzebowanie na konserwację oraz dobre wyniki firma była zadowolona z zastosowania technologii, zdecydowała się ponownie na wirówkę dekantacyjną.

„Po zakrojonych na szeroką skalę konsultacjach z kolegami z całej Finlandii zdecydowaliśmy się na wirówkę dekantacyjną marki Flottweg. Doskonałe wyniki uzyskiwane przez ten sprzęt w całym kraju sprawiły, że decyzja nie była trudna” – podkreśla Juha Korpi, kierownik oczyszczalni ścieków w Seinäjoki.

Już po kilku pierwszych miesiącach funkcjonowania możliwe było dostrzeżenie korzyści. Na tym etapie udało się obniżyć koszty usuwania szlamu o około 25%. Także z tego powodu Juha Korpi jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji: „jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani wynikami osiąganymi przez sprzęt marki Flottweg. Rozruch przebiegł bardzo sprawnie, a dostawa odbyła się zgodnie z harmonogramem. Wysoka wydajność sprzętu zapewnia amortyzację inwestycji w ciągu około 2 lat”.

Wielokrotnie nagradzany interfejs użytkownika Flottweg INGO zapewnia bezpieczną intuicyjną obsługę. Wielokrotnie nagradzany interfejs użytkownika Flottweg INGO zapewnia bezpieczną intuicyjną obsługę.

Szerokie uznanie w regionie Dalekiej Północy

Najważniejszym celem odwadniania jest maksymalne zmniejszenie ilości szlamu ściekowego. To w tym obszarze kryją się ogromne oszczędności dla oczyszczalni ścieków na całym świecie. Decyzja o zastosowaniu najnowocześniejszej technologii separacji do odwadniania szlamu ściekowego jest zawsze opłacalna. Pokazują to przykłady oczyszczalni w fińskich miastach Turku i Seinäjoki. Oszczędności są na tyle duże, że zakup zostanie zamortyzowany w ciągu kilku miesięcy. Czy potrzeba więcej argumentów?

O autorze

Nils Engelke

Nils Engelke jest kierownikiem ds. PR i komunikacji w firmie Flottweg SE.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do odwadniania osadu wodociągowego?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Więcej o naszych rozwiązaniach

klaerschlamm-teaser

Osady w wodociągach

hts-decanter-teaser

Wirówka do odwadniania osadu ściekowego

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide