Engineered For Your Success
qualitaetsmanagement-stage-1.jpg

Filozofia i
certyfikaty jakości

Sukces to… uczynienie jakości priorytetem.

Jesteśmy głęboko przekonani, że gwarancją długofalowej stabilności i ciągłości działalności naszego przedsiębiorstwa jest wysoka jakość naszych produktów i procesów.

Istotnym elementem naszej filozofii związanej z zagadnieniami inżynierii mechanicznej jest bezpieczeństwo naszych produktów i rozwiązań. Przestrzeganie wytycznych i norm pozwala nam oferować klientom najwyższą jakość i maksymalne bezpieczeństwo oraz zapewniać optymalne wyniki. To podejście, będące uzupełnieniem wieloletniego doświadczenia i doskonałych praktyk inżynierskich, jest punktem wyjścia do opracowywania bezpiecznych maszyn i urządzeń. Wszystkie produkty marki Flottweg są projektowane i wytwarzane w Niemczech.

Zarządzanie jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015

Wszystkie istotne procedury, procesy oraz zasady i sposoby postępowania są podporządkowane wymogom systemu zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015. W ramach regularnych audytów i przeglądów przebiegu zarządzania stosujemy metryki wskazujące efektywność systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia procesów.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z normą DIN ISO 45001:2018

Zdrowy i zmotywowany personel odgrywa kluczową rolę na drodze do sukcesu ekonomicznego firmy Flottweg. Norma DIN ISO 45001:2018 zapewnia ramy dla identyfikacji, aktywnego ograniczania oraz eliminowania potencjalnego i realnego ryzyka w miejscu pracy.

Firma Flottweg to aktywnie działający producent wirówek dekantacyjnych, pras taśmowych, separatorów i systemów separacji faz stałej i ciekłej, którego nadrzędnym celem jest m.in. ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznego miejsca pracy. Bardzo zależy nam na wyeliminowaniu zagrożeń oraz ograniczeniu ryzyka wypadków, obrażeń oraz chorób zawodowych. Z myślą o ciągłym doskonaleniu procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wprowadzamy zasady BHP do naszych procesów roboczych.

Ochrona środowiska zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015

Produkty marki Flottweg odgrywają kluczową rolę w wielu technologicznych rozwiązaniach ochrony środowiska i mają ogromny wkład w zrównoważoną działalność biznesową naszych klientów. We własnej produkcji firma Flottweg dąży do oszczędnego zużywania zasobów, aby jak najmniej obciążać środowisko. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowych procesów technologicznych oraz konsekwentnemu wdrażaniu i przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Odznaczenie EcoVadis Gold Seal

Certyfikacja zgodnie z kryteriami EcoVadis Nasz sposób zarządzania zrównoważonym rozwojem uzyskał certyfikat EcoVadis.

Największy i najbardziej zaufany światowy ekspert w dziedzinie ocen zrównoważonego rozwoju wyróżnił firmę Flottweg odznaczeniem EcoVadis Gold Seal. Firma Flottweg, która otrzymała 73 na 100 możliwych punktów, znalazła się w gronie 1 procenta najbardziej ekologicznych producentów maszyn. Ocena wydawana w ramach certyfikatu EcoVadis koncentruje się na 21 kryteriach zrównoważonego rozwoju w czterech kluczowych obszarach: ochrony środowiska, prawa pracy i praw człowieka, etyki oraz zrównoważonego pozyskiwania surowców.

AEO – szybsza realizacja dostaw

Flottweg ma status AEO. Flottweg ma status AEO.

Wprowadzenie kategorii „upoważnionego przedsiębiorcy” (AEO) stanowiło kluczowy składnik budowy koncepcji bezpieczeństwa UE. Grupa Flottweg jest upoważnionym przedsiębiorcą. Status ten gwarantuje nam uproszczone procedury odprawy celnej, a zatem także szybszą realizację dostaw.

Nasze certyfikaty

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące naszych certyfikacji?

Napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide