Engineered For Your Success

22.08.2022

Rozmowa z Robertem Klugiem – ekspertem w dziedzinie technologii oddzielania mechanicznego w sektorze górniczym

Rozmowa z Robertem Klugiem – ekspertem w dziedzinie technologii oddzielania mechanicznego w sektorze górniczym

Robert Klug
Najważniejszym aspektem procesu jest ponowne bezpośrednie wykorzystanie wody przemysłowej.
Robert Klug Robert Klug jest absolwentem inżynierii mechanicznej i pracuje w firmie Flottweg od dwunastu lat. W ciągu ostatnich pięciu lat w coraz większym stopniu skupiał się na opracowywaniu wirówek dekantacyjnych dla sektora górniczego.

Rozwiązania do oddzielania marki Flottweg mogą być również z powodzeniem stosowane w górnictwie. W rozmowie z nami ekspert Robert Klug wyjaśnia, w jaki sposób wirówki dekantacyjne mogą znaleźć tam zastosowanie oraz jakie wiążą się z tym korzyści. 

Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją obecnie i będą stać w nadchodzących latach żwirownie?

Głównym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie pogodzenie kwestii biznesowych i środowiskowych. Najważniejszym aspektem procesu jest ponowne bezpośrednie wykorzystanie wody przemysłowej. Wśród wyzwań są także: minimalizacja kosztów eksploatacji, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ochrona i recykling surowców.

Jednak coraz większą rolę odgrywa zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz wdrażanie nowych, bardziej rygorystycznych reguł i wytycznych w zakresie jego ochrony.

Czy możesz krótko opisać, jak obecnie przebiega proces recyklingu wody płuczącej? Które systemy nadają się tu do wykorzystania?

Niewiele zakładów przetwórstwa żwiru i piasku jest już wyposażonych w technologię mechanicznego osuszania, która umożliwia skuteczne odzyskiwanie zużytej wody przemysłowej. Obecnie na potrzeby oddzielania fazy stałej wykorzystuje się często stawy osadowe. Oddzielanie odbywa się w ramach sedymentacji statycznej, która zajmuje dużo czasu.

Najpopularniejszą technologią osuszania w tym obszarze są prasy komorowe. Prasy komorowe umożliwiają odprowadzanie bardzo suchej fazy stałej, ale z ekonomicznego punktu widzenia wymagają wzięcia pod uwagę dodatkowych czynników, takich jak przerywana praca, wysokie koszty personelu, konieczność płukania tkanin filtracyjnych, konieczność wymiany filtrów, a także ogromna masa i potężne rozmiary tego rodzaju instalacji.

Oprócz pras filtracyjnych dostępne są również różnego rodzaju zagęszczacze. Proste zagęszczacze redukują zawartość fazy stałej do około 35–45%°DS (suchej masy stałej) wyłącznie w oparciu o siłę grawitacyjną (1°g). Bardzo głębokie zagęszczacze stożkowe wykorzystują ciśnienie statyczne coraz bardziej zwartej bryły osadu w połączeniu z siłą grawitacyjną. Według producenta można tu uzyskać wynik do 65%°DS. Wadą tej technologii są ogromne rozmiary instalacji oraz gigantyczne obciążenie podłoża maszyn. Oznacza to, że fundament musi zostać odpowiednio wzmocniony i zwymiarowany. Ponadto wiele firm dysponuje tylko jednym zagęszczaczem. W razie konserwacji lub naprawy cały proces musi zostać wyłączony na kilka tygodni. 

Jakie zalety oferuje wirówka dekantacyjna w kontekście odzyskiwania wody z płukania piasku i żwiru?

Wirówki szybko i skutecznie oddzielają fazę stałą od cieczy.  Wirówki wytwarzają siły stanowiące od 500- do 1000-krotności siły grawitacyjnej (500–1000°g), jaka powstaje podczas oddzielania statycznego ze zwykłym przyspieszeniem grawitacyjnym (1°g). Dzięki kompaktowej konstrukcji wirówek zwykle możliwe jest uzdatnianie wody płuczącej bezpośrednio na miejscu. Nie ma potrzeby jej transportowania.

Dlaczego mimo opisanych zalet operatorzy nadal polegają na innych instalacjach?

Wielu operatorów nie ma pewności co do korzyści, ponieważ nie znają lub nie rozumieją dobrze możliwości nowoczesnych wirówek. Wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich pięciu lat – zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia przed zużyciem przez ścieranie, transportu fazy stałej i bezpieczeństwa pracy.

Czy opisane rozwiązanie nadaje się do każdej żwirowni, czy też należy wziąć pod uwagę jakieś szczególne czynniki?

Preferowane zakłady przetwórstwa żwiru dla tego rozwiązania wytwarzają dziennie do 10 000 ton frakcji stałej.  Co szczególnie ważne, technologia wirówek umożliwia bezpośrednie ponowne wykorzystanie wody płuczącej, co jest ogromnie istotne pod względem ekonomicznym i ekologicznym w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Czy istnieją przykłady najlepszych praktyk?

Dzięki zastosowaniu technologii wirówek klientowi w Norymberdze udało się zmniejszyć zużycie wody świeżej z wód gruntowych w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami. Umożliwiło to dalsze wydobywanie piasku.

Kilku klientów musi spełnić surowe przepisy w zakresie odprowadzania zanieczyszczonej wody płuczącej do stawów osadowych. Niebawem nie będą one mogły być wykorzystywane, a nawet będą musiały zostać poddane częściowej naturalizacji. Technologia wirówek umożliwia współpracę z niezależnym układem cyrkulacji.

Wreszcie na koniec: co Twoim zdaniem czyni wirówkę dekantacyjną marki Flottweg wyjątkową?

W ostatnich latach firma Flottweg zrealizowała kilka bardzo ciekawych projektów, na podstawie których wiele się nauczyliśmy, w tym także w zakresie optymalizacji naszych instalacji.

Dzięki polityce utrzymania produkcji w Niemczech oraz ponad 65-letniemu doświadczeniu w konstruowaniu wirówek firma Flottweg może zaoferować rozwiązania stanowiące odpowiedź na wyzwania w sektorze górniczym.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide