Engineered For Your Success

02.11.2022

Wien Energie korzysta z 12 wirówek dekantacyjnych Xelletor marki Flottweg

Wien Energie jest jednym z największych regionalnych dostawców energii w Austrii. Firma Flottweg dostarczy do Wien Energie 12 wirówek dekantacyjnych Xelletor do odwadniania osadów ściekowych z przyległej głównej oczyszczalni ścieków. Firma Flottweg pokonała dwóch innych konkurentów w procesie kwalifikacyjnym. Po zaledwie roku budowy 12 wirówek dekantacyjnych Xelletor zintegrowano z instalacją nie przerywając normalnej eksploatacji zakładu, a następnie uruchomiono.

Wien Energie wykorzystuje obecnie dwanaście wirówek dekantacyjnych Flottweg X7E, aby zapewnić wydajne i zrównoważone odwadnianie osadów ściekowych w przyszłości. Seria Xelletor, która zrewolucjonizowała proces odwadniania osadów ściekowych, kiedy została wprowadzona na rynek w 2018 roku, jest bardzo wydajna energetycznie, umożliwia uzyskanie wyższego poziomu suchej masy i zużywa mniej polimerów. To dzięki tym kluczowym czynnikom Flottweg, firma z Dolnej Bawarii specjalizująca się w technologii oddzielania mechanicznego, została wybrana do realizacji tak ważnego projektu.

 

Projekt „Optymalizacja zużycia energii przez wirówki” w zakładzie Simmeringer Haide należącym do Wien Energie został podzielony na cztery etapy budowy. Na poszczególnych etapach budowy konieczne było kontynuowanie normalnej eksploatacji zakładu i zapewnienie bezpiecznej utylizacji. Mając to na uwadze i pracując w ścisłej współpracy z kierownictwem projektu i działem operacyjnym Wien Energie, pierwsze modyfikacje rozpoczęto w grudniu 2020 r. w ciągu osadu 1. W zakładzie zintegrowano cztery nowe wirówki dekantacyjne. Ich dostawę podzielono na dwie partie. Od lutego 2021 r. pierwsze nowe wirówki dekantacyjne X7E były już integralną częścią codziennych operacji odwadniania osadu. Modyfikacje i uruchomienie nowych maszyn w ciągu osadu 1 zakończono pod koniec kwietnia 2021 r. Następnie rozpoczęto prace nad modyfikacją drugiego ciągu osadu w Wien Energie. Cztery nowe wirówki dekantacyjne X7E, których dostawa również została podzielona na dwie partie, zostały zintegrowane z zakładem i uruchomione w czerwcu i październiku 2021 r.

Wien Energie is one of Austria's largest regional energy suppliers. Flottweg will supply 12 Xelletor decanter centrifuges to Wien Energie for dewatering the sewage sludge from the adjacent main sewage treatment plant. Flottweg was able to beat out two other competitors in the qualification process. After just one year of construction, the 12 Xelletor decanter centrifuges were integrated into the plant during normal operations and then brought online.

2022_WienEnergie_Beitragsbild1

Wien Energie is now using twelve Flottweg X7E decanter centrifuges to make sewage sludge dewatering efficient and sustainable for the future. The Xelletor series, which revolutionized sludge dewatering when it was introduced in 2018, is very energy-efficient, enables a higher level of dry solids, and consumes less polymers – key factors leading to the the major project being awarded to the Lower Bavarian separation technology specialist.

The “Energy optimization of centrifuges” project at Wien Energie's Simmeringer Haide site was divided into four construction phases. During each individual construction phase, normal operations had to be maintained and safe disposal guaranteed. Keeping this in mind and working in close cooperation with the project management and operations at Wien Energie, the first modifications were started in December 2020 in sludge tract 1. Four new decanter centrifuges, which were divided into two delivery batches, were integrated into the plant. From February 2021 onwards, the first new X7E decanter centrifuges were already an integral part of the daily sludge dewatering operations. The modifications and commissioning of the new machines were completed in sludge tract 1 at the end of April 2021. Work then began on modifying Wien Energie's second sludge tract. Four new X7E decanter centrifuges, which were also divided into two delivery batches, were integrated into the plant and brought online in June and October 2021.

2022_WienEnergie_Beitragsbild2

Od października 2021 r. Wien Energie, największy regionalny dostawca energii w Austrii, dysponuje dwunastoma nowymi wirówkami dekantacyjnymi X7E marki Flottweg do codziennego odwadniania osadu ściekowego. Oprócz dostawy i montażu dwunastu wirówek dekantacyjnych, w poszczególnych fazach budowy przeprowadzono również powiązaną z nimi integrację elektryczną, integrację oprzyrządowania i elementów sterujących oraz podłączenie do istniejącej instalacji. Nowa instalacja do odwadniania osadów ściekowych w pełni wpisuje się w innowacyjny, zorientowany na przyszłość plan firmy Wien Energie.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide