Engineered For Your Success

30.10.2023

Flottweg dołącza do inicjatywy UNGC w celu promowania zrównoważonego rozwoju

Firma Flottweg, światowy lider w dziedzinie technologii oddzielania mechanicznego, z dumą ogłasza dołączenie do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC). Dokonując tego kroku, przedsiębiorstwo angażuje się w aktywne wspieranie celów UNGC w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. UNGC to największa i najważniejsza na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego. W oparciu o 10 uniwersalnych zasad i 17 celów zrównoważonego rozwoju, UNGC realizuje wizję integracyjnej i zrównoważonej gospodarki globalnej, która przyniesie korzyści wszystkim ludziom. W realizacji tej wizji bierze udział już ponad 21 000 przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie.

Dołączenie do Global Compact jest ważnym kamieniem milowym w nieustannym dążeniu firmy Flottweg do zrównoważonego rozwoju i zwiększa wiarygodność praktyk biznesowych przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorstwo ponosi bezwzględną odpowiedzialność za przestrzeganie 10 ogólnych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. W ramach UNGC firma Flottweg dostosuje swoją działalność i praktyki biznesowe do zasad inicjatywy Global Compact. Firma Flottweg jest świadoma znaczenia zrównoważonego rozwoju i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich produktów i usług w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i zwiększenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

2023-ungc-beitrag

– W firmie Flottweg wierzymy, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dołączenie do Global Compact to nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości – podkreśla dr Kersten Link, członek zarządu Flottweg. – Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia do oddzielania fazy stałej od cieczy pozytywnie przyczyniają się do ochrony środowiska i zasobów w wielu różnych zastosowaniach. Dołączenie do UNGC podkreśla zaangażowanie firmy Flottweg w zrównoważony rozwój.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide