Engineered For Your Success

02.02.2022

Naturalna, uniwersalna skrobia – wywiad z inżynierem sprzedaży Manfredem Kroppem

Manfred Kropp
Proces produkcji skrobi jest zasadniczo bardzo skomplikowany i kosztowny. Wszystko musi ze sobą współpracować od początku do końca, ponieważ proces przebiega nieprzerwanie – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
Manfred Kropp Inżynier sprzedaży w firmie Flottweg

Skrobia to produkt, który odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach życia codziennego. Ale jak jest pozyskiwana i jakie są kluczowe wyzwania w procesie produkcji skrobi? Manfred Kropp, inżynier sprzedaży w firmie Flottweg, odpowiada na te i inne pytania. 

 

Z jakich produktów można pozyskiwać skrobię? W jaki sposób poszczególne produkty końcowe ostatecznie się różnią?

Surowce do produkcji skrobi na całym świecie to głównie pszenica, kukurydza i ziemniaki. W rejonach południowych tapioka (znana również jako kassawa lub maniok) jest używana jako źródło skrobi zamiast ziemniaków. Istnieją także produkty niszowe, takie jak skrobia z ryżu czy z grochu. Różne rozmiary ziaren skrobi dają różne możliwości zastosowania – w niektórych zastosowaniach bardziej przydatne są większe cząsteczki skrobi, podczas gdy w innych mniejsze cząstki są lepsze do przetwarzania.

 

Do czego służy pozyskana skrobia w codziennym życiu?

Zakres zastosowań jest bardzo szeroki. Skrobia jest często używana jako substancja żelująca i zagęszczająca w przemyśle spożywczym, ale może być również wykorzystywana w wypiekach, towarach codziennego użytku i sosach. Sposób użycia zależy również od tego, czy skrobia jest natywna czy modyfikowana. Skrobia natywna nie jest poddawana obróbce, natomiast skrobia modyfikowana jest poddawana obróbce chemicznej i fizycznej w celu uzyskania jeszcze bardziej specyficznych właściwości. Istnieje również skrobia techniczna, wykorzystywana na przykład jako dodatek w przemyśle papierniczym. Skrobia jest często używana w wielu produktach chemicznych, takich jak farby i kleje. Kolejnym zastosowaniem skrobi jest branża naftowa. Płuczki wiertnicze zawierają skrobię, która zwiększa ich lepkość.   

 

Jakie jest największe wyzwanie w procesie pozyskiwania skrobi? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Proces produkcji skrobi jest zasadniczo bardzo skomplikowany i kosztowny. Wszystko musi ze sobą współpracować od początku do końca, ponieważ proces przebiega nieprzerwanie – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystkie etapy procesu były doskonale skoordynowane w celu uniknięcia zakłóceń. Ponadto produkcja skrobi to proces mokry, wymagający dużych ilości świeżej wody. Oczywiście producenci dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować zużycie wody w celu ograniczenia kosztów i ilości ścieków. Woda technologiczna nadaje się do ponownego użycia, co jest ważnym czynnikiem pozwalającym zaoszczędzić świeżą wodę. Kolejnym wyzwaniem w procesie produkcji skrobi jest uzyskanie jak najwyższej wydajności. Poszczególne etapy separacji muszą być ze sobą optymalnie skoordynowane, w przeciwnym razie dochodzi do utraty produktu i zmniejszenia uzysku skrobi.

 

Dlaczego w procesie produkcji skrobi potrzebne są wirówki?

Wszystkie frakcje w procesie mokrym mają różne rozmiary i gęstości. Wirówki są najlepszym sposobem na oddzielanie ciał stałych od cieczy, ponieważ mogą pracować w sposób ciągły, stabilny i wysoce selektywny.

 

Co jest szczególnie ważne dla naszych klientów w dziedzinie pozyskiwania skrobi?

Ponieważ jest to proces ciągły, całodobowy i całoroczny, konieczne jest zagwarantowanie mechanicznego okresu eksploatacji i niezawodności procesu. Dlatego tak ważne jest ograniczenie lub wyeliminowanie nieoczekiwanych przestojów. Wirówki są kluczowymi urządzeniami w całym procesie, muszą więc działać niezawodnie i bez błędów.

 

Jakie korzyści daje zastosowanie technologii separacji Flottweg w procesie pozyskiwania skrobi?

Wysoka jakość techniczna i mechaniczna naszych technologii ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki niej nasi klienci mają niewielkie wymagania w zakresie konserwacji i przestojów. Drugim kluczowym punktem są zalety techniczne, jakie nasza technologia Tricanter® zapewnia w przypadku separacji trójfazowej. Nasz układ wirnika umożliwia bardzo precyzyjną i niezawodną regulację poszczególnych faz podczas separacji trójfazowej. Firma Flottweg zapewnia podstawową technologię w produkcji przede wszystkim skrobi pszennej.

 

Co jeszcze jest ważne?

Oprócz dekanterów, nasz nowy separator dyszowy jest drugim centralnym elementem wyposażenia w procesie pozyskiwania skrobi. Ważne było dla nas zapewnienie dodatkowego kluczowego sprzętu, który jest także często używany do produkcji skrobi kukurydzianej i skrobi ziemniaczanej.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide