Engineered For Your Success

14.03.2022

Prasy taśmowe marki Flottweg umożliwiają efektywne kosztowo wyciskanie soku przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Sok bezpośredni, zwany również sokiem pierwotnym, to rodzaj soku owocowego, który idealnie nadaje się do zapakowania natychmiast po wyciśnięciu. Wyróżnia się soki wyklarowany i naturalnie mętny. Podczas produkcji szczególnie ważne jest delikatne wyciśnięcie jak największej ilości cennego soku z owoców. Przykładem może być sok pomarańczowy lub – szczególnie popularny w naszym regionie – klasyczny sok jabłkowy.

 

Spożycie soku bezpośredniego zamiast produktu wytworzonego z koncentratu stale rośnie z powodu zmian w zachowaniach konsumentów. Tymczasem producenci soków bezpośrednich znajdują się pod ciągłą presją związaną ze stałym wzrostem kosztów pozyskiwania i przetwarzania surowców. Jednocześnie cena klasycznego koncentratu soku jabłkowego często podlega wahaniom, co sprawia, że niezbędna jest ciągła analiza kosztów. Dlatego niezmiernie ważny jest wybór efektywnego kosztowo systemu tłoczenia soku bez uszczerbku dla najwyższej jakości produktu.

Szczegóły procesu

Na wstępnym etapie produkcji soku bezpośredniego z owoców jabłkowatych stosuje się młyny młotkowe lub ścierające. Urządzenia te sprawdziły się na przestrzeni lat pod względem łatwości obsługi oraz wytrzymałości w codziennym użytkowaniu. Aby zapobiec utlenieniu miazgi, należy ją jak najszybciej poddać dalszej obróbce. Z tego samego powodu należy zadbać także o możliwie najkrótszy czas przechowywania miazgi w zbiorniku. Aby spowolnić utlenianie, do miazgi dodawana jest zwykle witamina C, o ile zezwala na to prawo. Podczas wyciskania obecne w owocach enzymy pektolityczne wywołują reakcje degradacji, które mają negatywny wpływ na stabilność zmętnienia.

Aby sprostać tym wyzwaniom, prasa taśmowa marki Flottweg została poddana kilku zmianom konstrukcyjnym. Na przykład: skrócenie linii pomiędzy młynem a prasą oznacza krótszy czas wytwarzania miazgi, co jest zwykle szczególnie efektywnym rozwiązaniem w zakładach małej i średniej wielkości. Miazga jest równomiernie rozprowadzana na dolnej taśmie za pomocą specjalnego systemu zasilania. Duża część swobodnie przepływającego soku jest delikatnie ekstrahowana w tzw. strefie klinowej, gdzie powstaje jednocześnie stabilny „placek” z wytłoczyn.

 

Dzięki konstrukcji w kształcie litery L pierwszy walec w strefie tłoczenia zapewnia szybkie odprowadzanie soku z obu stron. Dodatkowe walce dociskowe gwarantują ekonomiczne przetwarzanie miazgi poprzez zwiększenie sił nacisku i ścinających. Na przykład: w toku jednoetapowego przetwarzania owoców jabłkowatych możliwe jest osiągnięcie uzysku na poziomie do 84% wagowo nawet bez użycia enzymów rozbijających. Wytłoki są często suszone i wykorzystywane do produkcji pektyny. Ciągłe czyszczenie przenośników sitowych odbywa się bezpośrednio w tzw. strefie czyszczenia wewnątrz maszyny. W procesie tym zastosowanie znajdują specjalne rury zakończone dyszami, przez które natryskiwana jest pod wysokim ciśnieniem woda, która w sposób ciągły usuwa osad z taśm.

Zasadniczo miazga pozostaje w maszynie nie dłużej niż przez czas od trzech do pięciu minut. Minimalizuje to prawdopodobieństwo wystąpienia brązowienia wywołanego działaniem obecnej naturalnie w owocach oksydazy polifenolowej. Pożądany poziom mętności soku bezpośredniego dostosowuje się w toku późniejszego klarowania za pomocą separatora. Szybka pasteryzacja z wykorzystaniem technologii KZE nie tylko konserwuje sok, ale również zapewnia pełną dezaktywację wszystkich enzymów pektolitycznych. Oznacza to, że sok pozostaje stabilny pod względem zmętnienia nawet przez dłuższy okres przechowywania w zbiorniku.

Prasa taśmowa wykorzystywana w branży soków owocowych Prasa taśmowa wykorzystywana w branży soków owocowych

Druga ekstrakcja zwiększająca uzysk

Jeśli cena koncentratu jest wysoka, rozsądnym rozwiązaniem może być ponowna ekstrakcja wytłoków. Zwykle do ślimaka rozbijającego pod rynną wyrzutową prasy dodawany jest kondensat parowy. Umożliwia to uzyskanie konsystencji, która nadaje się do tłoczenia, oraz optymalne wymieszanie wytłoków. Po upływie zależnego od produktu czasu dojrzewania przeprowadzana jest ponowna ekstrakcja soku. Duża część znajdującego się w komórkach soku, którego nie można było wydobyć poprzez tłoczenie mechaniczne w pierwszym kroku, może zostać wyekstrahowana za pomocą enzymów nawet w niższym zakresie temperatur. Oprócz pras taśmowych na drugim etapie ekstrakcji sprawdziły się również dekantery. W tego rodzaju urządzeniach ekstrakcja soku z miazgi odbywa się z wykorzystaniem siły odśrodkowej.

 

Ponieważ każdy owoc wymaga innej technologii przetwarzania, efektywne wydobywanie soku wiąże się z koniecznością dysponowania elastycznymi rozwiązaniami. Na przykład podczas przetwarzania miękkich owoców takich jak jagody miazga przedostaje się przez dekanter na pierwszym etapie ekstrakcji. Skutkuje to powstawaniem soków o niskiej mętności oraz uzyskiem na poziomie 75–85% wagowo.

Zastosowanie prasy taśmowej marki Flottweg na drugim etapie tłoczenia pozwala osiągnąć łączny uzysk na poziomie nawet 92% wagowo. Tego rodzaju kombinacja sprawdza się idealnie w przypadku przetwórstwa marchwi. Zastosowanie dekanterów na pierwszym etapie zapewnia wysoki uzysk betakarotenu. Wytłoki są wyciskane na drugim etapie ekstrakcji za pomocą prasy taśmowej bez dodawania wody. Zapewnia to optymalne wykorzystanie surowca. Ten kombinowany system ekstrakcji soku może być również skutecznie używany w przetwórstwie innych owoców i warzyw.

Wirówka dekantacyjna o higienicznej konstrukcji. Szczególnie przydatna w przemyśle spożywczym Wirówka dekantacyjna o higienicznej konstrukcji. Szczególnie przydatna w przemyśle spożywczym
  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide