Engineered For Your Success
Bierklaerung-stage.jpg

Klarowanie
piwa

Klarowanie piwa z wykorzystaniem separatora

Separator stosuje się w produkcji piwa w trzech decydujących obszarach pracy browaru:

 • Przedłużenie okresu użytkowania filtrów.
 • Nastawienie mętności.
 • Klarowanie młodego piwa.

Separator do przedłużenia okresu użytkowania filtrów

Podczas filtracji piwa browar często staje przed wyzwaniem, jakim jest duża zawartość drożdży w przeznaczonym do filtrowania piwie. Duża zawartość drożdży ogranicza okres użytkowania podczas filtracji przy użyciu ziemi okrzemkowej. Separator w trybie ciągłym usuwa z piwa dużą część drożdży już przed filtracją. Znacząco optymalizuje to procesy powiązane, przebiegające w kadzi filtrującej.

Przedłużenie okresu użytkowania filtrów za pomocą separatora Przedłużenie okresu użytkowania filtrów za pomocą separatora

Okres użytkowania filtrów przedłuża się nawet o 100%. Równocześnie spada ilość potrzebnej ziemi okrzemkowej, co redukuje związane z tym nakłady. Oprócz przedłużenia okresu użytkowania filtrów zmniejsza się ubytek piwa oraz koszty ścieków z browaru. Do ekonomicznej eksploatacji systemów filtracyjnych bez ziemi okrzemkowej (technologia membranowa, filtracja zanurzeniowa) niezbędne są separatory.

Nastawianie mętności z zastosowaniem separatora

Również w nastawianiu mętności, zwłaszcza w przypadku piwa pszenicznego, zastosowanie separatorów jest korzystne. Praca separatora w trybie ciągłym zapewnia równomierną jakość piwa. Browar definiuje żądane nastawienie mętności w gotowym piwie białym, a system sterujący monitoruje stężenie drożdży, mierząc mętność na dopływie i odpływie. Odpowiednio dostosowuje się przepustowość w maszynie, a tym samym i żądany stopień oddzielenia mechanicznego. Wskutek tego piwo za separatorem ma zawsze identyczną mętność.

Ustawianie zmętnienia w procesie warzenia Ustawianie zmętnienia w procesie warzenia

Klarowanie młodego piwa

Separator zapewnia stałe proporcje podczas klarowania młodego piwa. Poprzez ustawienie żądanej liczby komórek drożdży w młodym piwie za pomocą separatora standaryzuje się procesy dojrzewania i dofermentowywania. Zapewnia to określone warunki procesu oraz ujednolica fermentację.

Klarowanie młodego piwa dla uzyskania optymalnej jakości piwa Klarowanie młodego piwa dla uzyskania optymalnej jakości piwa

Podsumowując, separator zapewnia następujące korzyści w zakresie okresu użytkowania filtrów, nastawiania mętności i klarowania młodego piwa:

 • Przedłużenie okresu użytkowania filtrów.
 • Zmniejszenie ubytku piwa.
 • Redukcja kosztów uzdatniania ścieków.
 • Delikatne przetwarzanie piwa i drożdży.
 • Prosta integracja z istniejącymi procesami produkcyjnymi oraz CIP.
 • Niezmienna, określona mętność gotowego piwa pszenicznego/białego.
 • Ciągła, w pełni automatyczna eksploatacja z prostą obsługą.
 • Elastyczność: możliwość klarowania i nastawiania mętności za pomocą jednej maszyny.
 • Określone dofermentowywanie i tym samym stała jakość piwa.
 • Redukcja autolizy drożdży podczas składowania.
 • Odciążenie filtra (po procesie dojrzewania) wskutek mniejszej ilości dostarczanych drożdży.

Podobne obszary zastosowania

bier-teaser-2

Odzyskiwanie piwa z drożdży nadmiarowych

bier-Wuerzerueckgewinnung-teaser

Odzyskiwanie brzeczki z chmielin

icon-envelope-big

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dla branży i produkcji napojów?

Porozmawiaj z nami lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide